Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Seznam doporučené literatury pro předmět Elektřina a magnetismus

Obsah předášené látky je bohatě popsán v literatuře. Zde je uvedeno několik titulů, látku však lze dobře pochopit i z mnoha jiných děl.

Základní literatura

  • Mayer, D.: Aplikovaný elektromagnetismus. Kopp, České Budějovice 2012
  • Iskander, M. F.: Electromagnetic Fields and Waves, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1992

"To probe further"

(tady se zveřejňují další odkazy v návaznosti na přednášky)

  • (dosud nebyla žádná přednáška)

Zbyněk Škvor 2016/09/29 15:09

courses/b4b17eam/cteni.txt · Last modified: 2016/09/29 15:14 by skvor