Warning
This page is located in archive.

B0B01DRN – Diferenciální rovnice a numerika

Nabídka


Vstupní informace

Výuka laboratoří probíhá v učebně 459, kde má každý student k dispozici terminál nabízející přístup k serveru kepler. Základní návod je zde. Stačí se nalogovat jako host bez hesla.
Je možné, aby si student přinesl notebook s vlastní instalací Maple, ušetří si možná trochu starostí. Je také možné použít program Mathematica, kde věci fungují obdobně a fandové si jistě hravě přeloží Maplí věci do svých.
Další podrobnosti viz přednášky a cvičení.


Řešené příklady

1. analýza řešení.
2. separabilní rovnice.
3 & 4. lineární rovnice.
5. variace.
6. & 7. soustavy.


Cvičné příklady

1. analýza řešení.
2. separabilní rovnice.
3. homogenní lineární rovnice.
4. lineární rovnice.
5. variation.
6. homogenní soustavy.
7. soustavy.


Tabulka k nácviku odhadu pravé strany u ODR.

K numerice nabízím Lecture notes neboli miniskriptum.
1. Chyba
2. Numerické integrování a derivování
3. Hledání kořenů
4. Matice numericky
5. ODR numericky

Integrovaný výklad diferenciálních rovnic a numerických metod lze najít zde, je ovšem nutno počítat s tím, že jde o právě vznikající text, takže se bud eprůběžně měnit a kynout. V této chvíli je víceméně použitelný a učivo předmětu pokrývá (plus řada věcí navíc).


Maple

Pokud chcete na vlastním počítači používat knihovnu NumericalMethods, stáhněte si soubory

  • NumericalMethods.mla (knihovna příkazů)
  • NumericalMethods.hdb (knihovna Help) nebo NumericalMethods.help (knihovna Help od verze 18)

a dejte do knihovní složky vašeho Maple, tradičně to bývá …/Maple/lib/. Další informace viz stránky o Maple.

courses/b0b01drn/start.txt · Last modified: 2019/09/15 22:03 by gorecale