Warning
This page is located in archive.

Přehled látky

Týdenní rozvrh
Budu se snažit následovat tento rozvrh, ale nemohu ručit za případné změny způsobené vyšší mocí (nemoc, přírodní katastrofa atd) či tím, že mě uprostřed přednášky popadne inspirace.

Týden 1:
Úvod do diferenciálních rovnic. Metoda separace proměnných. Věty Peanova a Picardova. Vektorové pole. Stabilita ekvilibrií.
Cvičení: Rovnice řešené separací, vektorové pole & stabilita.
Laborky: Seznámení s Maple. Chování ha u nuly.
Předtištěné texty k přednášce: ODR 1. řádu.
Maple worksheet.

Týden 2:
Aproximace derivace. Relativní a absolutní chyba. Chyba metody, řád metody. O(ha). Chyby zaokrouhlovací, šíření chyby ze vstupu.
Laborky: Seznámení s Maple. Chování ha u nuly.
Cvičení: Rovnice řešené separací, vektorové pole & stabilita.
Předtištěné texty k přednášce: Numerika, derivace.

Týden 3:
Numerické řešení ODR (Euler, Runge-Kutta). Numerická stabilita.
Cvičení: Rovnice řešené separací. Šíření chyb.
Laborky: Šíření chyby. Aproximace Taylorem a chyba. Integrace numericky. Vektorové pole.
Předtištěné texty k přednášce: ODR numericky.
Maple worksheet.

Týden 4:
Homogenní lineární ODR. Věty o prostoru řešení, charakteristická čísla.
Laborky: Šíření chyby. Aproximace Taylorem a chyba. Integrace numericky. Vektorové pole.
Cvičení: Rovnice řešené separací. Šíření chyb.
Předtištěné texty k přednášce: Lineární ODR řádu n.

Týden 5:
Lineární ODR se speciální pravou stranou (metoda odhadu).
Kořeny funkcí: bisekce, sečny, řád metody.
Cvičení: Homogenní lineární ODR. Metoda odhadu.
Laborky: ODR 1. řádu numericky.
Předtištěné texty k přednášce: Viz ODR řádu n a Kořeny funkce numericky.
Maple worksheet.

Týden 6:
Kořeny funkcí: Newton, pevný bod, relaxace.
Laborky: ODR 1. řádu numericky.
Cvičení: Homogenní lineární ODR. Metoda odhadu.
Předtištěné texty k přednášce: Viz Kořeny funkce numericky.

Týden 7:
Lineární ODR řádu n numericky. Metoda konečných diferencí.
Soustavy: GJM, GEM, LUP. Náročnost algoritmu. Norma matice, chyba.
Cvičení: Odhad řešení pro speciální pravou stranu.
Laborky: Kořeny funkcí. Iterační metody, relaxace.
Předtištěné texty k přednášce: Soustavy lineárních rovnic numericky. A vemte si papír na tu numeriku.
Maple worksheet.

Týden 8:
Pevný bod a iterace pro soustavy rovnic: JIM, GSM.
Laborky: Kořeny funkcí. Iterační metody, relaxace.
Cvičení: Odhad řešení pro speciální pravou stranu.
Předtištěné texty k přednášce: Viz Soustavy lineárních rovnic numericky.

Týden 9:
Homogenní soustavy lineárních ODR. Soustavy ODR numericky. Převod ODR na integrální rovnici. Numerické metody integrace.
Cvičení: Semestrální písemka. Homogenní soustavy lineárních ODR.
Laborky: Soustavy lineárních rovnic. Opakování.
Předtištěné texty k přednášce: Soustavy lineárních ODR.
Maple worksheet.

Týden 10:
Odhad řešení pro soustavy. Hledání vlastních čísel a vektorů numericky.
Laborky: Soustavy lineárních rovnic. Opakování.
Cvičení: Semestrální písemka. Homogenní soustavy lineárních ODR.
Předtištěné texty k přednášce: Vlastní čísla a vektory numericky.

Týden 11:
Metoda variace konstanty.
Cvičení: Soustavy ODR. Intro k variaci.
Laborky: Semestrální práce. Vlastní čísla a vektory.
Předtištěné texty k přednášce: Viz Soustavy lineárních ODR.
Maple worksheet.

Týden 12: Aplikace.
Laborky: Semestrální práce. Vlastní čísla a vektory
Cvičení: Soustavy ODR. Intro k variaci.

Týden 13: Pohádka o PDR.
Interpolace.
Cvičení, laborky: Opakování, příprava na zkoušku.

courses/b0b01drn/drnsch.txt · Last modified: 2019/09/16 15:30 by gorecale