Warning
This page is located in archive.

Cvičení

Cvičení probíhají v učebně KN:E-2, nebo T2:H1-131.

Cvičící

Program cvičení

datum č.t. body* náplň odkazy
2., 3. 10. 2018 1. OS unix – úvod Slidy
9., 10. 10. 2018 2. 2 Skriptovací jazyk Bash Bash
16., 17. 10. 2018 3. 4 Zpracování textu Regulární výrazy
23., 24. 10. 2018 4. 5 Makefile a meziprocesní komunikace v C
30., 31. 10. 2018 5. 6 Vlákna a synchronizace v C
6., 7. 11. 2018 6. 12 Pokročilá synchronizace
13., 14. 11. 2018 7. Synchronizace – dokončení
20., 21. 11. 2018 8. 5 Systémová volání – Linux inline_assembler.pdf
27., 28. 11. 2018 9. (5) Stack overflow exploit
4., 5. 12. 2018 10. 9 Systémová volání – NOVA osy-nova-intro.pdf
11., 12. 12. 2018 11. 7 Paměťový alokátor
18., 19. 12. 2018 12. (4) Přepínání vláken – NOVA osy-12threads.pdf
2., 8. 01. 2019 13. (2) Linux & BusyBox
9., 15. 01. 2019 14. Zápočet
Součet 50 + (11)

* V závorce bonusové body za nepovinné úkoly

Zápočet

 • Zápočet získáte, pokud:
  • odevzdáte funkční všechny povinné úlohy,
  • ze cvičení získáte minimálně 25 bodů,
  • vaše účast na cvičeních bude minimálně 60%.

Pravidla

 • Od studentů se očekává domácí příprava na další cvičení.
 • Body se udělují za domácí úkoly a za aktivitu při cvičení:
  • Za včas odevzdanou úlohu dostanete 2–12 bodů podle typu úlohy
  • Body za úlohy se strhávají za pozdní odevzdání a za další nedostatky odhalené cvičícím.
  • Na začátku každého cvičení bude možnost získat body za odpovědi na otázky cvičícího z domácí přípravy. Na jednom cvičení lze z domácí přípravy získat maximálně 1 bod, za semestr pak max. 10 bodů.
 • Všechny úlohy se odevzdávají přes odevzdávací systém
  • Úlohy jsou vyhodnocovány automaticky, výsledek (body) se dozvíte na konci protokolu z automatického vyhodnocení (položka Total score).
  • V systému se vám body objeví až po manuální kontrole učitelem. Pokud nebudou shledány závažné nedostatky, bude bodové ohodnocení rovno počtu bodů z automatického vyhodnocení zmenšeném o penalizaci za pozdní odevzdání.
  • Všechny úlohy budou (automaticky) kontrolovány na plagiátorství. V případě, že odevzdaná úloha bude označena jako plagiát, budeme postupovat dle instrukcí Plagiáty a opisování.

Komunikace

Se cvičícími a přednášejícími komunikujte osobně na cvičeních a přednáškách, případně přes fórum, kam směřujte zejména otázky, které mohou zajímat i ostatní.

Vzdálený přístup k uživatelským kontům

Ke svému domovskému adresáři používanému při cvičeních se můžete dostat odkudkoli z internetu protokolem SSH či SFTP přes server postel.felk.cvut.cz:

ssh «login»@postel.felk.cvut.cz

Heslo je stejné jako na počítačích v laboratoři, tj. hlavní přístupové heslo.

courses/b4b35osy/cviceni/start.txt · Last modified: 2018/10/23 13:25 by sojkam1