Warning
This page is located in archive.

Cvičení 10 - Systémová volnání - NOVA

Zdrojové soubory

NOVA

 • na vlastním pc budete potřeboval balíčky:
  • libc6-dev-i386 qemu-system-i386 g++ 
 • pro použití quemu bez grafického výstupu (SSH, Ubuntu for windows):
  • změnit pravidlo 'run' v Makefile místo '-serial stdio' na '-nographic' (případně vytvořit druhé)
  • 'Ctrl-a x' ukončí simulátor

Obsah

(všechny soubory jsou zajímavé a je doporučeno se do nich podívat, ale tyhle jsou nejdůležitější z pohledu úkolů na cvičení)

├── kern - kernel space (jeho zdrojové soubory a výsledné binárky)
│  ├── build - tady budou zkompilované soubory
│   ├── include - hlavičkové soubory kernel space
│   └── src
│     ├── entry.S - vektory a procerudy vyjímek
│     ├── init.cc - inicializační procedury
│     ├── kalloc.cc - allokace paměti
│     ├── ptab.cc - stránkování
│     ├── ec.cc - execution context
│     ├── ec_syscall.cc - obsluha systémových volání
│     ├── context_construct.cc - konstruktor EC
│     └── start.S - vstupni bod operačního systému (main)
├─ user
│  ├── hello.c
│  ├── Makefile
│  └── start.S - vstupni bod userspace aplikace (main)
└── Makefile - hlavní makefile

courses/b4b35osy/cviceni/nova.txt · Last modified: 2018/06/06 09:53 (external edit)