Warning
This page is located in archive.

Úvod do UNIXových OS

Cílem cvičení je seznámit se s UNIXovými operačními systémy (UNIX, Linux) a základními nástroji pro práci v nich.

Témata

  • souborový systém, struktura adresářů, typy souborů
  • procesy a jejich správa
  • přesměrování vstupu a výstupu, roury (pipes)
  • funkce příkazové řádky, spouštění příkazů
  • manuálové stránky a získání nápovědy k nástrojům

Materiály

Domácí příprava na další cvičení

courses/b4b35osy/cviceni/cviceni1_unix.txt · Last modified: 2018/10/01 13:52 by sojkam1