Warning
This page is located in archive.

Zadání úkolů

Veškeré úkoly budou odevzdány jako projekt v NetBeans, řešeny a spustitelné v prostředí Netbeans (instalace a práce s tímto prostředím je popsána ve Vstupních znalostech).

Domácí úkoly a další řešení se odevzdávají vždy do odevzdávacího systému na adrese http://cw.felk.cvut.cz/upload.

Popis úkolů je pododstavcích:

  1. Úloha 1 - projekt v Javě - 3.4.2018
  2. Úloha 2 - projekt v Javě - 15.5. 2018
  3. Referát - prezentace + 3 příklady - 16.4. 2018
  4. Semestrální práce - projekt v NetBeans - 18.5. 2018 (prodlouženo do 26.5)
courses/bd6b36pjv/ulohy/start.txt · Last modified: 2018/08/31 21:16 by jelinek