Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Tento předmět je vyučován na katedře počítačové grafiky a interakce.

Přednášky

 1. Úvod do globálního osvětlení, radiometrie, fotometrie, světelné zdroje. Slajdy přednášky v PDF, přídavné materiály v PDF, úvod do radiometrie a fotometrie firmy Kodak v PDF. Příklad souboru IESNA pro goniometrický diagram ZIP.
 2. Interakce světla s materiály I, BRDF. Slajdy přednášky v PDF.
 3. Interakce světla s materiály II, BTF. Přídavné materiály: PDF, NVidia Fresnel Reflection a PDF, FTCVG2009issue2, tutoriál na ICCV 2007 PDF.
 4. Zobrazovací rovnice. Slajdy přednášky v PDF
 5. Vícerozměrné integrály v kostce. Samostudium možné. Poznámky k přednášce od Petra Olšáka PDF, poznámky z přednášky online z roku 2010/2011 v PDF, pro zájemce skripta v PDF od Jaroslava Tišera, CVUT FEL 2004.
 6. Syntéza obrazu metodou Monte Carlo. Slajdy přednášky PDF, minimalistický úvod do teorie pravděpodobnosti PDF, úvodní článek do MC by Teraneju v PDF, text pro pokročilé o MC od Weinzierla v PDF.
 7. Trasování rozprostřených paprsků. Trasování cest. Slajdy v PDF.
 8. Historie systému RenderMan. Slajdy v PDF. Písemný test.
 9. Vychýlené metody: Fotonové mapy, irradiance caching. Slajdy v PDF.
 10. Opticky aktivní prostředí a jiné speciální metody šíření světla. Přednášku vede Jaroslav Sloup. Slajdy v PDF, pro zájemce slajdy od Wojciecha Jarosze PDF, přehled Cerezo et al. PDF.
 11. Výuka v úterý 1.května 2018 není, RSO odpadá, viz. harmonogram školního roku. Výuka v úterý 8.května 2018 je přesunuta na čtvrtek 17. května.
 12. Radiozitní metoda. Slajdy v PDF.
 13. Vzorkování, alias, anti-aliasing. Slajdy v PDF, volitelně text od Szirmay-Kalos PDF
 14. Ambient Occlusion. Osvětlení z HDR obrázků (image-based lighting) na CPU/GPU. slajdy Informace o tom, co jsme z oboru syntézy obrazu vynechali atd.


Poznámka: zdroje pro vytvoření přednášek jsou různé, z části jsou to přednášky předmětu vytvořené Jaroslavem Křivánkem v letním semestru 2006/2007, z části zdroje z webu, obrázky z odborných článků, tutoriály Eurographics, SIGGRAPH course notes, atd. Necitujte prosim ve svých diplomových či jiných pracích slajdy z tohoto předmětu.

Seznam doporučené studijní literatury

 1. Souhrn vzorců a postupů pro výpočet globálního osvětlení, “Global Illumination Compendium” PDF,
 2. kniha online Physically Based Rendering Toolkit, 2nd edition, 2010.
 3. Skripta od Laszla Szirmaye Kalose v angličtině PDF

Poznámka: studijní materiály jsou všechny v anglickém jazyce.

Další zdroje

- Příklady výrobců svítidel a reflektorů s definicí goniometrického diagramu ve formátu IESNA (přípona .ies) LUMASCAPE pro LED, firmy American Electric Lighting ZIP, přesnější specifikace formátu IESNA od Ian Ashdown PDF.

- Odkazy na mapu prostředí (environment map): stránky Paula Debeveca., HDR light probes.

courses/b4m39rso/lectures/start.txt · Last modified: 2018/05/22 15:27 by havravla