Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Tento předmět je vyučován na katedře počítačové grafiky a interakce.

Projekty semestrálních prací

Během semestru plní studenti následující povinnosti:

  • Cvičení jsou povinná.
  • Pokud student nepřijde na cvičení, podá vysvětlení a náležitě se omluví, nejlépe dopředu.
  • Jsou povolené maximálně 2 absence.
  • Každou jednotlivou úlohu student vypracuje samostatně.
  • Každá ze 4 úloh musí být odevzdána.
  • Implementace úlohy je v C++.

Volitelně po dohodě s učitelem je možné realizovat jednu rozsáhlejší úlohu, typicky reimplementovat vybraný článek popisující techniku pro výpočet obrazu s tím, že implementovaný algoritmus má přiměřenou složitost. Rozsáhlejší projekty v A4M39RSO/X39RSO lze zároveň uznat i v jiných předmětech (včetně projektu v týmu nebo semestrální práce/projektu). Dále je možné si vymyslet vlastní zadání, které implementuje některý konkrétní článek zabývající se syntézou obrazu nebo s ní úzce související. Podmínkou je:

  1. jasná domluva se zadavatelem na začátku semestru,
  2. úspěšné a úplné vyřešení projektu.

Zadavatelé :

ULOHY :

Pro letní semestr 2017/18

První úloha - vzorkování BRDF
Druhá úloha - vzorkování mapy okolí (environment mapy)
Třetí úloha - multiple importance sampling
Čtvrtá úloha - sledování cest: path tracing

Bodové hodnocení každé úlohy: 10 bodů

courses/b4m39rso/projects/start.txt · Last modified: 2018/02/20 17:58 by havravla