Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Tento předmět je vyučován na katedře počítačové grafiky a interakce.

Cvičení

 1. Úvod a přehled. Seznámení se zadáním projektů.
 2. Optické klamy.
 3. Konzultace k první úloze - vzorkování BRDF.
 4. Povinná konzultace. Odevzdání zprávy č. 1 - vzorkování BRDF.
 5. Samostatná práce, konzultace volitelně.
 6. Konzultace k druhé úloze - vzorkování EM.
 7. Povinná konzultace. Odevzdání zprávy č. 2 - vzorkování EM.
 8. Konzultace k třetí úloze EM+BRDF - multiple importance sampling (MIS).
 9. Povinná konzultace. Odevzdání zprávy č. 3 - MIS.
 10. Samostatná práce a volitelně konzultace.
 11. Odpadá (úterý 1.května 2018), viz. harmonogram školního roku
 12. (úterý 15.května 2018). Povinná konzultace. Odevzdání zprávy č. 4 - Path tracing (sledování cest).
 13. Výuka je ve čtvrtek 17.5.2018 podle rozvrhu v útery. Samostatná práce. Pozdní odevzdání a konzultace.
 14. Samostatná práce. Pozdní odevzdání a konzultace.

harmonogram školního roku

Materiál pro první cvičení:

1) Článek of BRDF
2) Iniciální zdrojový kód C++

Materiál pro druhé cvičení:

1) EM Probes na stránce Paula Debeveca
2) EM Probes v “HDR raw” formátu, to jest bez RLE comprese
3) Text PDF jak to je zařízeno v PBRT verze 1.0
4) Zdrojový kód v C++ pro PBRT verze 1.0 ZIP
5) Physically based rendering kniha, verze 3, kapitola 14.6.5 (kratší verze ve verzi knihy 2, kapitola 12.5)

courses/b4m39rso/tutorials/start.txt · Last modified: 2018/03/27 11:38 by havravla