Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Tento předmět je vyučován na katedře počítačové grafiky a interakce.

Anotace

Předmět se zabývá technikami a algoritmy globálního osvětlování používanými pro vytváření realistických obrazů na počítači (realistický rendering). Několik přednášek se věnuje matematickým a fyzikálním základům výpočtu globálního osvětlení: popis rozložení světla ve scéně, odraz světla na površích objektů, zobrazovací rovnice, použití metody Monte Carlo pro její řešení. Další přednášky se věnují praktickým algoritmům používaným pro výpočet globálního osvětlení v plně syntetických scénách (pouze počítačové modely) a ve scénách kombinovaných (vkládání počítačových modelů do reálných filmových scén). Poslední přednášky se zabývají pokročilými technikami výpočtu globálního osvětlení v reálném čase na grafickém hardwaru. Cvičení mají volitelně projektový charakter a jsou řešeny individuálně, možností je realizace 4 jednoduchých úloh. Studenti zaměření počítačová grafika mohou v rámci předmětu začít pracovat na magisterské práci.

Cíle studia

Student získá kredity na základě samostatného projektu s problematikou z předmětu, individuálně vedené cvičícím.

Prerekvizity

Znalost programování v C a C++, znalost počítačové grafiky na úrovni předmětu “Algoritmy počítačové grafiky”, základy teorie pravděpodobnosti a statistiky.

Klíčová slova

Výpočet přímého a nepřímého osvětlení, využití metod Monte Carlo, transportní operátory světelné energie, dvousměrová funkce odrazivosti.

courses/b4m39rso/annotation/start.txt · Last modified: 2018/02/20 18:08 by havravla