Warning
This page is located in archive.

HW 01 - Kreslení (ASCII art)

Termín odevzdání 03.03.2018 23:59 PST
Povinné zadání 2b
Volitelné zadání není
Bonusové zadání není
Počet uploadů 10
Tato úloha slouží k procvičení vnořených cyklů. Není potřeba používat pole.

Povinné zadání

 • Program ze standardního vstupu načtěte dvě přirozená čísla v rozsahu 3 až 69, včetně obou těchto krajních hodnot.
 • Z načtených čísel “vykreslete” na standardní výstup domeček podle předlohy níže.
 • První číslo udává šířku domečku, druhé výšku domečku. Viz Příklad 1.
 • Pokud se nepodaří načíst obě čísla, tak vypište na standardní chybový výstup zprávu: “Error: Chybny vstup!” a program ukončete s návratovou hodnotou 100. Viz Příklad 2.
 • Obě čísla (jak šířka, tak výška) musí být v daném intervalu. V případě, že tomu tak není, vypište na standardní chybový výstup zprávu: “Error: Vstup mimo interval!” a program ukončete s návratovou hodnotou 101. Viz Příklad 3.
 • První číslo reprezentující šířku musí být vždy liché. Pokud tomu tak není vypište na standardní chybový výstup chybovou hlášku: “Error: Sirka neni liche cislo!”, v takovém případě je návratová hodnota programu 102. Viz Příklad 4.
 • Každý řádek končí znakem nového řádku, který je ihned za posledním symbolem na řádku ('X'), nebo ('|') pro kreslení domečku s plotem.
 • V případě, že jsou první dvě čísla shodná, načtěte třetí kladné celé číslo, které udává délku a výšku plotu, viz Příklad 5.
 • Velikost plotu musí být kladná a ostře menší než je výška domu. V případě, že tomu tak nebude, uvědomte o tom uživatele zprávou na standardní chybový výstup ve znění: “Error: Neplatna velikost plotu!” a program ukončete s návratovou hodnotou 103, viz Příklad 5, 6 a 7.
 • Horizontální části plotu jsou vždy na prvním a posledním řádku plotu. Pravá část plotu končí vždy svislou plaňkou, takže první řádek plotu vypadá pro velikost 2 takto: “-|”, pro velikost 3: “|-|” a pro velikost 4: “-|-|” atd.
 • Domeček je vyplněn znaky 'o' a '*', přičemž v levém horním rohu je vždy znak 'o' a znaky 'o' tvoří diagonály.

Upřesnění 20.2.2018: Ze standardního vstupu načítejte maximálně tři čísla a to pouze v případě, že jsou první dvě čísla shodná.

Pořadí kontroly vstupu:

Kontroly vstupu a případné vypsání chyby musí být provedeno v předem zadaném pořadí:

 1. Zadaná šířka domu nebo výška domu nebo velikost plotu není platné číslo (100)
 2. Zadaná šířka domu nebo výška domu není v požadovaném intervalu (101)
 3. Zadaná šířka domu není liché číslo (102)
 4. Zadaná velikost plotu musí být kladná a ostře menší než je výška domu (103)

Upřesnění 23.2.2018: Chyba 100 indikuje, že očekávaný vstup není platné číslo, proto se vztahuje též na velikost plotu.

Příklad 1 - pub01

Vstupní hodnoty (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (stderr) Návratová hodnota
7 4
  X
 X X
 X  X
XXXXXXX
X   X
X   X
XXXXXXX
žádný 0

Příklad 2 - pub02

Vstupní hodnoty (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (stderr) Návratová hodnota
x 16
žádný
Error: Chybny vstup!
100

Příklad 3 - pub03

Vstupní hodnoty (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (stderr) Návratová hodnota
-4 16
žádný
Error: Vstup mimo interval!
101

Příklad 4 - pub04

Vstupní hodnoty (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (stderr) Návratová hodnota
8 21
žádný
Error: Sirka neni liche cislo!
102

Příklad 5 - pub05

Vstupní hodnoty (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (stderr) Návratová hodnota
9 9 6
  X
  X X
 X  X
 X   X
XXXXXXXXX
Xo*o*o*oX
X*o*o*o*X
Xo*o*o*oX-|-|-|
X*o*o*o*X | | |
Xo*o*o*oX | | |
X*o*o*o*X | | |
Xo*o*o*oX | | |
XXXXXXXXX-|-|-|
žádný 0

Příklad 6 - pub06

Vstupní hodnoty (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (stderr) Návratová hodnota
5 5 x
žádný
Error: Chybny vstup!
100

Příklad 7 - pub07

Vstupní hodnoty (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (stderr) Návratová hodnota
5 5 10
žádný
Error: Neplatna velikost plotu!
103

Odevzdání

Veřejné příklady + Makefile: prg-hw01.zip

Ve výpisu domečku dbejte na bíle znaky (mezery), platný znak obrázku je zakončem symbolem nového řádku ('\n'). I znaky, které nejsou na první pohled viditelné jsou znaky, proto pro kontrolu můžete uložit standardní výstup programu do souboru a zobrazit jej v hexadecimálním tvaru například příkazem hexdump -C a porovnat s přiloženými vzorovými výstupy.
Povinné zadání
Název v BRUTE HW01
Odevzdávané soubory main.c
Argumenty při spuštění žádné
Kompilace pomocí clang -pedantic -Wall -Werror -std=c99
Očekávaná časová složitost $\mathcal{O}(n \cdot m)$, resp. $\mathcal{O}(n \cdot m + p \cdot p )$
Procvičované oblasti použití vnořených cyklů
courses/b3b36prg/hw/hw01.txt · Last modified: 2018/02/23 07:20 by faiglj