Warning
This page is located in archive.

Uvádíme seznam programovacích úloh z minulých let ze semestru i ze zkoušky, úlohy jsou přibližně označeny svou tématikou.
ZK = úloha u zkoušky, malá/velká = přibližný rozsah domácí úlohy. (Ale ani to už moc neplatí, je lepší každou úlohu posuzovat individuálně.)

Úlohy z minulých let

Rekurze

Úloha Rekurze charakter
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=delkacary (rekurze) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=zmenysmeru (rekurze) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=synchronizace (rekurze) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=damy (rekurze) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=vlak (rekurze) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=strop (rekurze) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=sifra (rekurze) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=stena (rekurze) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=jezdciaveze (rekurze) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=mastermind (rekurze) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=polymino (rekurze) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=vyrazy (rekurze) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=ulice (rekurze) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=podretezce (rekurze) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=rekurze (rekurze) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=posloupnosti (rekurze) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=chemicalstransport (rekurze) malá
http://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=drawtree (rekurze) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=latinsquare (rekurze) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=firestations (rekurze) ZK
Apollonian gasket (rekurze) malá
Vzorky pro laboratoře (rekurze) ZK
Island tours (rekurze) velká
Peg solitaire (rekurze) velká
Extrema of piecewise linear functions (rekurze) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=devicesondisk (rekurze) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=nanorobots (rekurze) malá

Průchod stromem

Vyhledávací strom

Fronta, BFS, DFS, MST

Úloha Fronta, BFS, DFS, MST charakter
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=polomer (fronta, BFS) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=expanze (fronta, BFS) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=algkone (fronta, BFS) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=pary (fronta, BFS) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=slova (fronta, BFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=kontejner (fronta, BFS) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=tridyekvivalence (fronta, BFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=turnajkralu (fronta, BFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=matice (fronta, BFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=signal (fronta, BFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=manyrobots (fronta, BFS) ZK
http://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=customsunions (fronta, BFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=separatingedges (fronta, BFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=lakeswaterfalls (fronta, BFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=giraffes (fronta, BFS) ZK
Archipelago lakes (fronta, BFS) malá
Mountain trek (fronta, BFS) velká
Dark streets (fronta, BFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=keyservers (fronta, BFS) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=videocard (fronta, BFS) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=sectors (fronta, BFS) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=statisticscollecting (fronta, BFS) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=robot (DFS) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=networkloops (DFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=networkcycle (DFS) ZK
Komplexy molekul na polopropustné membráně (DFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=asfalt (min. kostra) velká

Řazení

Dynamické programování

Úloha Dynamické programování charakter
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=servis (dynamické programování) malá
https://cw.felk.cvut.cz/cmp/courses/a4b33alg/task.php?task=nasobicka (dynamické programování) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=uklid (dynamické programování) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=compression (dynamické programování) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=waterpump (dynamické programování) ZK
http://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=seminars (dynamické programování) malá
Dlouhé sjezdovky (dynamické programování) ZK
Optimal binary search tree (dynamické programování) malá
Částice v magnetickém poli (dynamické programování) ZK
Round trip (dynamické programování) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=chocolate (dynamické programování) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=socnetwork (dynamické programování) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=cinemas (dynamické programování) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=gravitons (dynamické programování) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=searchDAG (dynamické programování) malá

Hash tables

Asymptotická složitost

Základní grafová manipulace - okolí uzlu, přímočaré BFS

Stromy

https://cw.felk.cvut.cz/brute/data/ae/release/2018l_be5b33alg/alg_ae/evaluation/input.php?task=LERtrees

https://cw.felk.cvut.cz/brute/data/ae/release/2018l_be5b33alg/alg_ae/evaluation/input.php?task=fullpaths

https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=searchnodes_py (jen pro Python)

https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=barepaths_py (jen pro Python)

https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=danglingpaths_py (jen pro Python)

Obecné grafy

https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=separatingedges

https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=networkloops

https://cw.felk.cvut.cz/brute/data/ae/release/2018l_a4b33alg/alg_cz_ae/evaluation/input.php?task=colorgraph

https://cw.felk.cvut.cz/brute/data/ae/release/2018l_a4b33alg/alg_cz_ae/evaluation/input.php?task=colorgraphII

https://cw.felk.cvut.cz/brute/data/ae/release/2018l_a4b33alg/alg_cz_ae/evaluation/input.php?task=colorgraph3b

https://cw.felk.cvut.cz/brute/data/ae/release/2018l_be5b33alg/alg_ae/evaluation/input.php?task=colorgraph4 (jen pro Python)

https://cw.felk.cvut.cz/brute/data/ae/release/2018l_be5b33alg/alg_ae/evaluation/input.php?task=colorgraph5 (jen pro Python)

https://cw.felk.cvut.cz/brute/data/ae/release/2018l_a4b33alg/alg_cz_ae/evaluation/input.php?task=colorgraph6

https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=irreduciblepaths_py (jen pro Python)

https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=lakeswaterfalls_py (jen pro Python)

https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=championship_py (jen pro Python)

https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=championship_dist_py (jen pro Python)

https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=criticalnetworks_py (jen pro Python)

https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=cavetrips_py (jen pro Python)

https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=fixednodes_py (jen pro Python)

https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=colortokens_py (jen pro Python)

https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=irreduciblepaths_py (jen pro Python)

courses/a4b33alg/ulohy_starsi.txt · Last modified: 2018/06/06 17:25 by berezovs