Warning
This page is located in archive.

Rozvrh na FEL Posluchači ALG Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

Přednášky

Prednáška Den Téma Průsvitky Přednáší
1. 20.2. Řád růstu funkcí, asymptotická složitost alg01 alg01b Berezovský
2. 27.2. Rekurze, složitost rekurentních algoritmů, mistrovská věta alg02 alg02b Berezovský
3. 6.3. Stromy, binární stromy, prohledávání s návratem alg03 Berezovský
4. 13.3. Fronta, graf, průchod stromem/grafem do šířky/hloubky alg04 Berezovský
5. 20.3. Vyhledávani v poli, binární vyhledávací stromy alg05 Berezovský
6. 27.3. AVL a B- stromy alg06 Berezovský
7. 3.4. Řazení I, algoritmy složitosti O(n²) alg07 Berezovský
8. 10.4. Řazení II, algoritmy složitosti O(n·log(n)) a O(n) alg08 alg08b Berezovský
9. 17.4. Odpadá - Velikonoční svátky
10. 24.4 Dynamické programování I alg09 Berezovský
11. 2.5 Dynamické programování II alg10a alg10b
alg10c alg10d
Berezovský
12. 11.5 Hashing I alg12 Berezovský
13. 15.5 Hashing II alg13a alg13b Berezovský
14. 22.5. Hledání mediánu, řazení vícedimenzionálních dat alg14a alg14b Berezovský

Vizualizace algoritmů

Názorné rychlosti řazení

courses/a4b33alg/prednasky.txt · Last modified: 2018/02/21 20:52 by berezovs