Warning
This page is located in archive.

Rozvrh na FEL Posluchači ALG Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

A4B33ALG -- Algoritmizace

V letním semestru 2017/2018 jsou přednášky a cvičení organizovány společně s předmětem DSA (odkaz).
Domácí úlohy, zápočet a zkouška probíhají podle pravidel ALG popsaných na těchto stránkách ALG.

Cíl předmětu

Cílem je schopnost samostatné implementace různých variant základních úloh informatiky. Hlavní témata jsou algoritmy řazení a vyhledávání a jim odpovídající datové struktury. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení.

Nutné prerekvizity - programování

Kurs předpokládá schopnost programování v alespoň jednom z jazyků C/C++/Java. Součástí cvičení jsou programovací úlohy na řešení problematiky ALG. Adept musí ovládat základní datové struktury jako pole, seznam, soubor a musí být schopen manipulovat s daty v těchto strukturách.

Učitelé

Přednáší
a cvičí
mgb96x120.jpg
Marko
Genyk-Berezovskyj
courses/a4b33alg/start.txt · Last modified: 2018/02/21 20:49 by berezovs