Přednášky

Sylabus

 1. Modelovací jazyk a diagramy UML - pro návrh struktury systému.
 2. Přidělení zodpovědností navrhovaným třídám.
 3. Návrh realizace USE-CASE pomocí návrhových vzorů pro strukturu I.
 4. Návrh realizace USE-CASE pomocí návrhových vzorů pro strukturu II.
 5. Modelování chování.
 6. Vzory chování I.
 7. Vzory chování II.
 8. Návrh logické architektury - styly.
 9. Návrh logické architektury - vzory MVC, Vrstvy, PAC, Mikrokernel, Broker.
 10. Návrh perzistentní vrstvy systému.
 11. Jazyk OCL.
 12. Návrh byznys vrstvy.
 13. Rozhraní systému, REST, Uživatelská rozhraní.
 14. Bezpečnost systému a aspektově orientované programování.

Povinná literatura:

Craig Larman. 2004. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development
Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides. 1995. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA.
Len Bass, Paul Clements, and Rick Kazman. 2003. Software Architecture in Practice (2 ed.). Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA.

Požadavky:

Sběr a modelování požadavků, Java, Datové struktury a algoritmy.

courses/b6b36nss/prednasky/start.txt · Last modified: 2023/03/10 15:08 by sebekji1