Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:b4b36zui:start [2019/04/25 15:57]
kuncvlad
courses:b4b36zui:start [2019/06/03 18:05]
klema [Zkouška]
Line 68: Line 68:
   * minimální zisk 25 bodů ze zkouškové písemky a případného slovního dozkoušení\\ (z maximálně možných 50 bodů).   * minimální zisk 25 bodů ze zkouškové písemky a případného slovního dozkoušení\\ (z maximálně možných 50 bodů).
  
-Zkouškové termíny ​budou upřesněny koncem semestru ​(vloženy v KOSu, studenti FJFI bez zapisu v KOSu):+Zkouškové termíny (vloženy v KOSu, studenti FJFI bez zapisu v KOSu):\\ 
 +4.6., 13.6., 19.6., 26.6., vše v KN:E-301 od 9h.
  
 ===== Odkazy ===== ===== Odkazy =====
courses/b4b36zui/start.txt · Last modified: 2019/06/18 21:27 by schaemar