Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_05 [2019/03/14 14:09]
svobodat
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_05 [2019/03/14 14:10]
svobodat
Line 3: Line 3:
  
   * $\alpha,​\beta$ kvíz, jak sestrojit optimální řazení uzlů   * $\alpha,​\beta$ kvíz, jak sestrojit optimální řazení uzlů
-  * kolik dokážeme (jak velký prostor) ušetřit pomocí $\alpha-\beta$ prořezáváním ​za předpokladu optimálního řazení uzlů.+  * kolik dokážeme (jak velký prostor) ušetřit pomocí $\alpha-\beta$ prořezávání ​za předpokladu optimálního řazení uzlů.
   * dotazy reversi   * dotazy reversi
courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_05.txt · Last modified: 2019/03/25 15:51 by hoffmmat