Warning
This page is located in archive.

A7B36VYD: Program přednášek

( domů | přednášky | cvičení )

Přednášky 2016/17

No. Datum Přednášející Téma
1. 4.10. F. Železný Úvod. Vytěžování s učitelem a bez učitele, příznaková reprezentace 01-uvod.pdf, Rychlý úvod do statistiky (Pravděpodobnost, náhodná veličina) pravdepodobnost.pdf
2. 11.10. F. Železný Klasifikační úloha, klasifikace dle maximální podmíněné pravděpodobnosti a dle minimálního rizika, klasifikace dle podobnosti 07-class.pdf
3. 18.10. F. Železný Rozhodovací stromy stromy.pdf
4. 25.10. J. Kléma Lineární klasifikátor, rozšíření báze, LDA, logistická regrese 09-linear.pdf
5. 1.11. J. Kléma Perceptron a neuronové sítě s dopřednou strukturou 10-ns.pdf
6. 8.11. J. Kléma Testování modelů: křížová validace, ROC analýza 11-testovani.pdf
7. 15.11. J. Kléma Kombinování modelů a výběr příznaků 12-ensembles.pdf
8. 22.11. J. Kléma Shluková analýza 04-shlukova analyza.pdf
9. 29.11. J. Kléma Samoorganizující se mapy 05-som.pdf
10. 6.12. J. Kléma Redukce dimenze - analýza hlavních komponent 13-dimred-print.pdf, rekapitulace
11. 13.12. F. Železný Odhady parametrů pravděpodobnostního rozdělení, maximální věrohodnost, Gaussovská směs, algoritmus EM 02-rozdeleni.pdf Pozor, na snímku 21 je chyba. Studenti nechť ji sami naleznou
12. 20.12. F. Železný Grafické pravděpodobnostní modely, odhady parametrů 03-gpm.pdf Pozor, v odvození na str. 22 je chyba. Studenti nechť ji sami naleznou.
13. 3.1. F. Železný Časté množiny 06-itemsets.pdf
14. 10.1. F. Železný Rozhodovací pravidla pravidla.pdf
courses/a7b36vyd/prednasky/start.txt · Last modified: 2017/01/09 20:05 by zelezny