Warning
This page is located in archive.

A7B36VYD: Program cvičení

( domů | přednášky | cvičení )

Rozpis pro rok 2016

No. Datum Obsah Materiály Počet bodů z DÚ
1. 4.10. Práce v prostředí RapidMiner Prezentace cvičení 2 Iris.csv Rapidminer Oficiální stranky Rapidmineru 3
2. 11.10. Ukázka práce v Matlabu, bayesovské rozhodování Matlab tutorial Zadání úlohy 3
3. 18.10. Rozhodovací stromy Zadání M-file k doplnění 4
4. 25.10. Linearni klasifikátor Zadánílineárně separovatelná data,lineárně NEseparovatelná data, Funkce pro zobrazení rozhodovací hranice 5
5. 1.11. Neuronové sítě Zadání Dataset pro úlohu 4
6. 8.11. kNN Prezentace Dataset pro úlohu 4
7. 15.11. Testovaní a validace modelů Prezentace Dataset pro úlohu Testovací data popis dat 8
8. 22.11. Konzultace úlohy
9. 29.11. Clustering Prezentace 4. cvičení Základ K-Means algoritmu k doplnění Data pro shlukování 4
10. 6.12. Text mining, předzpracování textu pro následné hledání souvislostí pomocí SOM. Prezentace Data pro domácí úkol
11. 13.12. SOM: clustering textu, pokračování text-miningu. Tutoriál SOM Prezentace Data pro domácí úkol (stejný soubor, jako 29.11.) 10
12. 20.12. konzultace úloh, opakování ke zkoušce
13. 3.1. Částečná implementace EM Zadání dataplot.m dataplot pro M2016 height.csv 5
14. 10.1. Odevzdani poslední úlohy, opakování ke zkoušce, zápočty
courses/a7b36vyd/cviceni/start.txt · Last modified: 2017/01/09 11:49 by andelmi2