Warning
This page is located in archive.

Vytěžování dat


Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

1) Základní koncepty a nástroje

Výukové materiály

 • Vytěžování s učitelem a bez učitele
 • Příznaková reprezentace
 • Ukázka práce v Matlabu
 • Práce v prostředí RapidMiner

2) Odhady pravděpodobnostních rozdělení

Výukové materiály

 • Pravděpodobnost
 • Náhodná veličina
 • Odhady parametrů
 • Maximální věrohodnost
 • Gaussovská směs
 • Algoritmus EM
 • Grafické pravděpodobnostní modely
 • Ruční návrh struktury BN v dodaném nástroji

3) Shluková analýza a analýza hlavních komponent

Výukové materiály

 • Shluková analýza
 • Analýza hlavních komponent
 • Samoorganizující se mapy
 • Clustering textu

4) Časté množiny

Výukové materiály

 • Transakční data
 • Algoritmus Apriori
 • Asociační pravidla

5) Klasifikace a predikce

Výukové materiály

 • Klasifikační úloha
 • Rozhodovací stromy a pravidla
 • Lineární klasifikátor, rozšíření báze, LDA,
 • Logistická regrese
 • Perceptron
 • Neuronové sítě s dopřednou strukturou

6) Testování a kombinování modelů

Výukové materiály

 •  Testování modelů: křížová validace, ROC analýza
 • Kombinování modelů a výběr příznaků
courses/a7b36vyd/moduly/start.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)