Warning
This page is located in archive.

Projekt

V semestru studenti pracují na semestrálním projektu, který odevzdají na konci semestru. Odevzdané projekty budou soutěžit a nejlepší práce budou vybrány na výstavu.

Zadání semestrálního projektu

 • V rámci semestrálního fotografického projektu zhotovte cyklus deseti fotografií na jedno ze zadaných témat. Fotografie mají mít jednotnou koncepci, technické provedení i myšlenku, která podporuje téma projektu.
 • Fotografie musí být vaše a vzniknout nově na základě tohoto zadání. Při fotografování můžete použít libovolné zařízení, typicky digitální fotoaparát, ale také analogový fotoaparát a výsledek můžete naskenovat.

Můžete volit mezi dvěmi tématy: CHAOS a CESTA. Volbu kdykoliv konzultujte se svým cvičícím nebo přednášejícím.

Koncept

 • Výběr tématu a koncept projektu v rozsahu několika odstavců nahrajete do odevzdávacího systému do 21.3.2017 ve formátu PDF. Pozdní odevzdání se projeví negativně u zkoušky.
 • Po nahrání konceptu se stavte za svým cvičícím na konzultaci (např. po skončení cvičení), kde vám ho schválí nebo doporučí změnu.

Inspirujte se a buďte originální

Podívejte se nejprve na práce vašich kolegů z minulých let do fotogalerie.

Způsob odevzdání semestrálního projektu

 • Pokud nemáte vlastní fotoaparát, můžete si ho krátkodobě zapůjčit.
 • Deset fotografií připravte k odevzdání ve formátu TIFF bez komprese a bez vrstev.
 • Každá fotografie musí být označena:
  • uživatelským jménem FEL,
  • pořadovým číslem fotografie
  • krátkým popisem obsahu (popisky delší než tři slova mohou být zkráceny).
 • Jména souborů budou tedy vypadat jako novakd1_01_koncert.tif.
  • Řazení fotografií 01 až 10 je povinné.
  • Ve jméně souborů nesmí být použita diakritika! Přípona musí být malými písmeny.
 • Každá fotografie také musí obsahovat původní EXIF záznam doplněný IPTC záznamem s údaji o autorovi, o obsahu fotografie včetně klíčových slov (keywords). Neoznačení fotografií bude považováno za nesplnění podmínek!

Fotografie připravte pro tisk na digitálním Minilabu (jak to vše udělat se naučíte v průběhu cvičení), tedy:

 • s délkou kratší strany přesně 2433 pixelů,
 • zároveň nesmí délka delší strany přesahovat 4228 pixelů
 • dodržujte jednotný poměr stran (pro kompozici na výstavu), výjimky jen v případech s jasným záměrem (uveďte v doprovodném textu)
 • ve formátu RGB s 8 bity na kanál, v barevném prosotru sRGB,
 • přiměřeně doostřené pro tisk na 300 dpi.

V případě odmítnutí systémem nejprve podrobně prostudujte chybový text, odstraňte uvedené nedostatky a opakujte.

Pokud si nevíte rady, napište email svému cvičícímu a zkopírujte do něj celý text výpisu chyb ze systému.

Projekt sami nikdy neposílejte mailem ani jiným způsobem, je to zbytečné. Odevzdání bude uznáno až v okamžiku úspěšného nahrání do systému.

 • K projektu musí být přiřazen doprovodný text ve formátu PDF o délce jedné strany A4 popisující vznik či ideu/koncept projektu.
 • Všech deset fotografií a textový dokument zabalte společně do jediného ZIP souboru a odevzdejte elektronicky přes odevzdávací systém. Limit na celkovou velikost ZIP souboru je 350 MB.
 • Zároveň předejte cvičícímu kopii fotografií a doprovodného textu na CD/DVD (pro archivaci):
  • Mělo by jít o stejný obsah, jako odevzdaný ZIP, jen to nebude zabalené v ZIPu, ale nahrané přímo v kořenovém adresáři nosiče
  • Navíc bude obsahovat esej (viz. níže)
  • CD/DVD popište vaším jménem, příjmením, uživatelským jménem FEL, datem zpracování, obsahem
  • K adjustaci nosiče se u zkoušky přihlíží.

Děkujeme, že dodržujete uvedená pravidla.

Výrazně nám tím usnadníte organizaci výstavy a zvýšíte také svou šanci na dobré umístění v soutěži.

Termíny odevzdání semestrálního projektu

Termín pro odevzdání elektronické kopie přes odevzdávací systém je 15. 5. 2017 11:59 (poledne).

Nechte si rezervu

Počítejte s tím, že nahrávání souborů muže trvat i desítky minut. Upload systém může odmítnout nahrání při nedodržení některých výše uvedených podmínek. Případná oprava pak zabere další čas.

Z těchto důvodů doporučujeme začít nahrávat soubory s dostatečnou časovou rezervou.

Za pozdní odevzdání je sankce 2 body do 24 hodin po termínu a 10 bodů později. Body se odečítají od hodnocení u zkoušky.

Odevzdání CD/DVD kopie je podmínkou pro získání zápočtu. Není zde žádný termín ani sankce.

Soutěž semestrálních projektů a výstava fotografií

 • Odevzdané fotografie budou zhodnoceny ve dvou kolech. Cílem prvního kola je poskytnout studentům zpětnou vazbu a vybrat dvacet nejlepších souborů fotografií pro výstavu a soutěž.
 • Práce všech autorů budou ohodnoceny po umělecké a technické stránce. Výsledek a text hodnocení bude autorům poskytnut přes odevzdávací systém, a to do 22. 5. 2017.
 • Ve druhém kole hodnocení budou vybrány tři nejlepší práce, pořadí ostatních stanovováno nebude.
 • Vybrané nejlepší soubory fotografií budou vystaveny od 14. týdne semestru po dobu několika týdnů.
 • Vernisáž výstavy proběhne nejspáše ve čtvrtek 25.5.2017 po přednášce v 17:00 ve skleněné dvoraně mezi budovami A a B areálu ČVUT na Karlově náměstí. Na vernisáži budou vyhlášeny tři nejlepší soutěžní soubory fotografií a jejich autoři obdrží o umístění osvědčení.
 • Podmínkou pro účast v soutěži je odevzdání práce v termínu a souhlas s publikací odevzdaných fotografií. Nahráním fotografií automaticky projevíte souhlas ve smyslu §35 autorského zákona v následujícím znění:

Esej

Nezávisle na projektu píší studenti esej, kterou odevzdají před zkouškou. Na konci semestru student odevzdává esej (na CD/DVD společně s fotografiemi) na téma Fotografie. Hodnocen bude hlavně obsah, který se může pohybovat od technické, historické či principiálně objektivní hranice, až po hranici psychologickou, filosofickou a čistě subjektivní. Narozdíl od nezaujatých referátů a suchých technických zpráv (na které jste zvyklí) je žádoucí zde projevit vlastní názor na věc.

Esej je literární odborně publicistický žánr středního či kratšího rozsahu, úvaha na určité téma, spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení. Autor eseje posuzuje problém v širším kontextu, komentuje současná řešení a naznačuje nová, často klade otázky a společně se čtenářem na ně hledá odpověď. Esej je tedy jakýsi dialog autora se sebou samým i se čtenářem. Je často psána živým, obrazným jazykem.

Zdroj: Wikipedie

Text má mít 4000±200 znaků (cca dvě stránky A4). Papírový výtisk eseje, jeho přečtení a komentář studentovi zajistí zkoušející.

Odevzdání eseje je podmínkou pro získání zápočtu. Není zde žádný termín ani sankce.

Proč optický disk v dnešní době?

Vzhledem k nezanedbatelnému celkovému objemu dat je to pro nás stále nejpraktičtější způsob pro rychlé hodnocení a zálohování Vašich prací, cena média je minimální. Děkujeme za spolupráci.


Stránku udržuje Radim Tyleček

courses/a7b33dif/projektaesej.txt · Last modified: 2017/03/06 14:06 by sochmjan