Warning
This page is located in archive.

Přednášky

V LS 2016/17 se přednášky konají

  • v úterý, 14:30-16:00, na Karlově náměstí, místnost KN:E-126.

Přednášející:

Obsah přednášek

Na obsahu přednášek se pracuje, probíhá aktualizace pro nadcházející běh předmětu.

datum č.t. S/L náplň
20.02.2018 1. S
27.02.2018 2. L
06.03.2018 3. S
13.03.2018 4. L
20.03.2018 5. S
27.03.2018 6. L
03.04.2018 7. S
10.04.2018 8. L
17.04.2018 9. S
24.04.2018 10. L
01.05.2018 11. S Svátek
08.05.2018 12. L Svátek
15.05.2018 13. S
17.05.2018 13. S Výuka jako v úterý
22.05.2018 14. L
T Datum Kdo Téma Materiály
1. 21.02.2017 TS Úvod do předmětu, organizace. Slajdy. Pro tisk.
Prerekvizity. Opakování základů teorie pravděpodobnosti. Slajdy. Pro tisk.
2. 28.02.2017 VV Základy spolehlivosti, exponenciální rozdělení poruch Slajdy.
3. 07.03.2017 VV Základní rozdělení poruch, výpočet kompozitních spolehlivostí. Slajdy.
4. 14.03.2017 VV Spolehlivost soustav. Slajdy.
5. 21.03.2017 VV Redundance a zálohování soustav. Slajdy.
6. 28.03.2017 VV Markovské modely pro spolehlivostní analýzu. Slajdy.
7. 04.04.2017 PP Základní pojmy statistiky. Odhady parametrů a jejich vlastnosti. Rozdělení chí-kvadrát. Slajdy. Pro tisk.
8. 11.04.2017 PP Metoda momentů. Metoda maximální věrohodnosti pro diskrétní a spojité rozdělení. Slajdy. Pro tisk.
9. 18.04.2017 PP Intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu. Studentovo t-rozdělení. Slajdy. Pro tisk.
10. 25.04.2017 PP Metodika testování hypotéz: chyby I. a II. druhu, ROC křivka. Testy střední hodnoty/rozptylu. Slajdy. Pro tisk.
11. 02.05.2017 Odpadá Učí se sudé pondělí
12. 09.05.2017 PP Testy pro porovnání dvou rozdělení. F-rozdělení. Párový pokus. ANOVA. Slajdy. Pro tisk.
13. 16.05.2017 PP Test dobré shody. Test nezávislosti. Test nekorelovanosti. Slajdy. Pro tisk.
14. 23.05.2017 PP Lineární regrese. Slajdy. Pro tisk.

Úvod do PCA a faktorové analýzy od prof. Navary (pro samostudium).

courses/a6m33ssl/prednasky.txt · Last modified: 2018/01/23 15:47 by xposik