Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Semestral Project

V rámci vaší semestralní práce utvoříte pracovní skupinu, která bude složena maximálně ze 4 studentů. Výstup této pracovní skupiny bude toto:

 1. Project Requirement
  • Motivation of the project
  • Requirements
  • Related UML Diagrams
  • RACI matrix
 2. Analysis
  • analyze requirement and previous architectures
 3. Design
  • Design documentations + Preliminary design + detail Design
 4. Architecture
  • Architect the system and try architectural styles
 5. Evaluation
  • Analyze the project architecture base on the Quality attributes and standard evaluation process.

Note Student je hodnocen individuálně a musí prokázat znalosti, z každé výše uvedené fáze. Ke kazde fazi je urcena zodpovedna osoba, ale fázi dodává celá skupina, tudíž se pro každou část hodnotí skupina jako celek.

ukazka.pdf

1. odevzdavani semestralky (jen dokument do brute) infosemestralky1.pdf 8.cviceni

2. odevzdavani semestralky (dokument + aplikace) infosemestralky2v2.pdf NOTE Váš cvicící musí být v době prvního odevzdání již přidát do týmu na vašem GITu

Požadavky

 1. SW je zanalyzován a na základě této analýzy vyvinut
 2. SW je v průběhu semestru verzovaný: https://gitlab.fel.cvut.cz/ - je tedy možné dohledat, kdo co dělal. Verzování probíhá pravidelně.
 3. Výsledný SW je nasazen v produkčním prostředí.
 4. Výsledný SW splňuje požadavky z analýzy.
 5. Výsledný SW používá vhodné návrhové vzory a vhodnou technologii.

Available SW

UML software:

Springboot template monolitic app:

Teams

courses/b6b36nss/project/start.txt · Last modified: 2023/04/30 12:20 by sebekji1