Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Kodex práce v kyberprostoru a plagiátorství

Kodex

I. V kyberprostoru se chovejte slušně. Nepoužívejte online služby způsobem, který by vadil jejich tvůrcům nebo uživatelům, k online zdrojům se chovejte šetrně a nepokoušejte se prolomit jejich zabezpečení. Ctěte soukromí ostatních uživatelů.

II. Na pokusy nepoužívejte svoje ostrá konta. Pokud potřebujete pokusná konta naplnit nějakými daty, používejte taková, u kterých vám nebude vadit jejich případná ztráta nebo naopak zveřejnění. Pokud to jde, pokusná konta si zálohujte.

III. V případě, že svými experimenty neúmyslně způsobíte problém, nesnažte se ho vyřešit sami a kontaktujte svého cvičícího. Pokud jste v souvislosti se svými experimenty kontaktováni správci nějaké online služby, buďte otevření a snažte se hladce kooperovat.

Tento kodex doplňuje, ale nenahrazuje pravidla používání sítě ČVUT.

Plagiátorství

Každý rok řešíme několik případů plagiátorství, částečně taky proto, že většina z vás neví, co přesně se za plagiátorství považuje. Naše definice je jednoduchá: dokud se o řešení domácího úkolu nebo semestrálky jen bavíte, o plagiátorství nejde. Pokud spolu koukáte na nebo vytváříte kód, ze kterého se alespoň část (byť jen jeden řádek) dostane do odevzdávaného produktu, dopouštíte se plagiátorství a můžete být potrestání neudělením zápočtu a nahlášením disciplinární komisi FEL ČVUT. Totéž platí pro opisování kódu z webu.

Ve škole jste proto, abyste se naučili řešit problémy vlastními silami. Netlačte nás prosím do situací, jejichž řešení je všem zúčastněným nepříjemné!

courses/b6b36nss/plagiatorstvi.txt · Last modified: 2018/02/05 18:06 (external edit)