Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

6. úkol - Data sorting

Vaším úkolem je vytvořit soubor sort.py, v kterém bude naimplementován jeden ze stabilních řadících algoritmů. Cílem úkolu je prokázat obecnou znalost řazení. Ve vašem řešení budeme kontrolovat přítomnost a fuknčnost dvou funkcí: sortNumbers() a sortData(). Jejich detailní syntaxe a popis funkčnosti naleznete níže.

Za každou operaci jsou 2 body, za správnou kontrolu v sortData je 1 bod. Celkem je možné získat 4 body.

K implementaci použijte tuto šablonu: sort.py
Smyslem domácího úkolu je vlastní implementace řadícího algoritmu. Nepoužívejte tedy metody sort(), sorted(), reverse(), min(), max() ani slice [::-1]. V opačném případě bude bodový zisk z domácího úkolu nulován a úkol označen jako nesplněný.

Řazení čísel

Vytvořte funkci sortNumbers(), která na vstupu přijme dva parametry (pole a stringovou hodnotu). Stringová hodnota může být buď ASC nebo DESC a určuje, zdali bude vstupní pole seřazeno vzestupně ši sestupně. Pole, které funkce obdrží jako parametr může být jakékoliv pole libovolné délky, v kterém jsou pouze číselné hodnoty. Funkce vrátí pole seřazených hodnot.


Příklad

sortNumbers([4,2,3], 'ASC') vrátí [2,3,4]

sortNumbers([4,2,3], 'DESC') vrátí [4,3,2]

Řazení dat

Řadící algoritmus, který používá k seřazení komparativní přístup může být aplikován i na jiné datové typy než čísla. Představte si, že máte pole výrobců aut: manufactures = ['Ford', 'BMW', 'Audi'] a chcete toto pole seřadit. Bohužel zatím nevíme na základě jakých kritérií toto pole seřadit, proto potřebujeme nejprve definovat řadící kritérium. Budeme tedy řadit podle reputace značky. Vzhledem k tomu, že vás objekty čekají až v dalším semestru, tak vytvoříme pole čísel, které bude odrážet reputaci: reputation = [2, 5, 6]. Ford má tedy reputaci 2, BMW 5 a Audi 6.

Funkce sortData() na vstupu přijímá tři parametry: váhy (reputation), data (manufactures) a stringovou hodnotu (ASC, DESC). Algoritmus provede seřazení dat podle jejich vah a v případě ASC vrátí vzestupně seřazené značky podle reputaci v případě DESC sestupně seřazené značky podle reputace.


Příklad

sortData([2,5,6], ['Ford','BMW','Audi'], 'ASC') vrátí ['Ford','BMW','Audi']

sortData([3,2,4],['Ford','BMW','Audi'], 'DESC') vrátí ['Audi','Ford','BMW']


Nutné podmínky

Aby algoritmus správně pracoval potřebuje tedy dvě pole stejné délky. Z tohoto důvodu je potřeba ověřit, zdali jsou vstupní parametry validní. V případě, že na vstupu algoritmu jsou pole rozdílné délky, pak funkce sortData vyhodí vyjímku: ValueError('Invalid input data') za správně vyhozenou vyjímku je 1 bod.

Bodování

Za úlohu je možné získat 4 bodů. 1 bod za funkci sortNumbers, 2 body za funkci sortData a 1 bod za správně implementovanou kontrolu vstupu - viz popis funkce sortData.

courses/b0b36zal/zadani/6_data_sorting.txt · Last modified: 2022/10/25 06:27 by seredlad