Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

2. úkol - Python in action

Vaším druhým úkolem bude vytvořit jednoduchou funkcí, která přijímá parametr, s tímto parametrem provede předem definovanou operaci a výsledek uloží do souboru. Vypracovanou úlohu odevzdejte do Upload systému. Za úlohu můžete získat 1 bod.

Detailní zadání

Vytvořte soubor linewriter.py a v něm funkci s jménem writeTextToFile s jedním vstupním parametrem. Funkce zřetězí (tj. spojí) obsah proměnné STATICKY_TEXT (uveden níže) s přijatým argumentem (tj. s aktuální hodnotou vstupního parametru). Pořadí zřetězení bude následující: první statický text a poté argument. Takto získaný znakový řetězec zapíše do souboru libovolného jména, přičemž návratová hodnota funkce bude název tohoto souboru.

Proměnná STATICKY_TEXT obsahuje: "This is my static text which must be added to file. It is very long text and I do not know what they want to do with this terrible text. "

Nepřidávejte nikam prázdnou řádku. Proveďte pouze zřetězení a zápis do souboru.

Hodnocení

Za úlohu (tj. za funkci a její správnou návratovou hodnotu, a současně za úspěšné zřetězení textu a zápis do souboru) je možno získat 1 bod.

U tohoto úkolu se již může projevit penalizace za pozdní odevzdání. Bodová penalizace jsou 2 body za každý započatý týden po deadline.
courses/b0b36zal/zadani/2_python_in_action.txt · Last modified: 2022/09/28 11:33 by seredlad