Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Labs

Hodnocení cvičení

Na cvičení bude zadáno postupně devět úloh. Sedm úloh je menších, hodnocených šesti body. Dvě úlohy jsou větší a jsou hodnoceny 9 body (6 bodů za funkčnost + 3 bodů za způsob naprogramování a přehlednost řešení). V rámci dvou větších úloh je pořádána soutěž a prvních 8 řešení v každé úloze bude ohodnoceno bonusovými body (1–2 místo – 4 b., 3-4 místo – 3 b., 5-6 místo – 2 b., 7-8 místo – 1 b.).

Úloha Datum zadání Datum odevzdání Prezentace řešení Max. počet bodů Min. počet bodů
Task Release date Deadline Solution presentation Max. points Min. points
Profiling C 14. 2. 28. 2. 11. 4. 6 0
Benchmarking 21. 2. 7. 3. 21. 3. 6 0
Event handling 28. 2. 28. 3. 11. 4. 6 0
Read Copy Update 7. 3. 29. 3. 11. 4. 6 0
CANCELLED 14. 3.
Profiling Java 21. 3. 4. 4. 25. 4. 6 0
Serialization 28. 3. 11. 4. 2. 5. 6 0
Non-blocking algorithms 4. 4. 25. 4. 9. 5. 6 0
Server C 11. 4. 15. 5. 16. 5. 6 + 3 (+ 4) 2
Server Java 11. 4. 15. 5. 16. 5. 6 + 3 (+ 4) 2
Java Vector API 25. 4.
Celkem/Total 60 (+ 8) 30

Úlohy se odevzdávají na cvičení cvičícímu (zároveň s odevzdáním do odevzdávacího systému) pokud není stanoveno jinak. Pokud je úloha odevzdána do stanoveného data včetně, je udělen maximální počet bodů. Při pozdním odevzdání je penalizace za každý týden −1 bod u malé úlohy a −2 body u velkých úloh. U malých úloh platí, že pokud je úloha odevzdána po prezentaci řešení (4-5 týdnů po zadání) je ohodnocena 0 body (i tak je povinnost úlohu odevzdat).

Všechny úlohy je nutné odevzdat před začátkem zkouškového období.

Docházka na cvičeních je evidovaná. Cvičící si vyhrazují právo určit pořadí studentů při konzultaci a odevzdávání úloh na základě docházky.

Pokud máte dotazy k úlohám, používejte jednotlivé kanály na MS Teams. Preferovaný jazyk je AJ.

Podmínkou zápočtu je odevzdání všech úloh a zároveň získání alespoň 30 bodů ze cvičení.

Labs requirements

You will be given nine tasks during the semester. Seven simpler tasks are scored by 6 points. Two more complex tasks are scored by 9 points (6 points for functionality + 3 points for the quality of the code). Additionally, you can get up to 4 extra points for each more complex task in a contest (1–2 place – 4 p., 3-4 place – 3 p., 5-6 place – 2 p., 7-8 place – 1 p.).

Tasks are submitted to your tutor (and into the upload system as well). The maximum amount of points will be given when the task is uploaded in time, otherwise, penalty points will be applied – one point per week for simpler tasks and two points per week for more complex tasks will be deducted from the total task score. Simpler tasks submitted after solution presentation (4-5 weeks after the release) will be rewarded by 0 points (you still have to submit it).

All the tasks have to be submitted before the start of the examination period.

Lab attendance is recorded (voluntary). However, the order of consultations and submissions during labs is based on your attendance.

If you have questions related to assignments, please ask in MS Teams channels.

In order to obtain zápočet/basic assessment (the condition prior to final examination), all tasks must be submitted with a sum of at least 30 points.

Survey

courses/b4m36esw/labs/start.txt · Last modified: 2022/04/01 13:46 by cuchymar