B4M36ESW - Efektivní software / Effective Software

Materiály / Materials

Veškeré materiály jsou na http://esw.pages.fel.cvut.cz/. Zdrojové kódy webových stránek jsou uloženy na FEL GitLab a můžete k nim vytvářet issue, kde se nás zeptáte na jejich výklad, nebo navrhnete vylepšení textu.

All the materials are at http://esw.pages.fel.cvut.cz/. Source code of the web page is at FEL GitLab, and you can create an issue to ask the question about the interpretation or propose the text enhancements.

Výuka / Teaching

Kontakty / Contacts

Hodnocení / Evaluation

 • Cvičení: maximum 68 bodů, minimum 30 bodů + odevzdané všechny úlohy
 • Zkouška: 30 bodů (psaná část) + 10 bodů (dobrovolná ustní část), minimum 20 bodů z psané části
 • Labs: maximum 68 points, minimum 30 points + all tasks submitted
 • Exam: 30 points (written part) + 10 points (oral part, optional), minimum 20 points from the written part

Příklad zkouškové písemky / Example of exam test

Časový limit psané části je 60 minut.

Time limit for the written part is 60 minutes.

Doplňková literatura / Literature

 • MIT: Performance-engineering-of-software-systems
 • Oaks, S.: Java Performance: 2nd Edition. O'Reilly, USA 2020.
 • Jones, R., Hosking, A., Moss, E.: The Garbage Collection Handbook - The Art of Automatic Memory Management. CRC Press, USA 2012.
 • Herlihy, M., Shavit, N.: The Art of Multiprocessor Programming. Morgan Kaufman, 2008.
 • Fog, A.: The microarchitecture of Intel, AMD and VIA CPU, 2016.(online: http://www.agner.org/optimize/microarchitecture.pdf)
 • Drepper U.: What every programmer should know about memory, 2007
 • Jain, R.: The Art of Computer Systems Performance Evaluation. Wiley, New York 1991. (slides, book)
 • Lilja, D. J.: Measuring Computer Performance: A Practitioner's Guide. Cambridge University Press, 2000. (book web site, Supplemental Teaching Materials)
courses/b4m36esw/start.txt · Last modified: 2024/02/05 13:10 by sislakd