Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Program 2020/2021

Termín a místo cvičení:

Předmět B4M33DZO: místnost KN:E-132 v čase Po 18:00-19:30 Předmět B4M33DZO: místnost KN:E-230 v čase Ut 14:30-16:00 Předmět A6M33ZMO: místnost KN:E-132 v čase Ut 16:15-17:45

Cvičící

  • Radoslav Škoviera (radoslav.skoviera (at) cvut.cz)
  • Jiří Sedlář (jiri.sedlar (at) cvut.cz)
  • Maxime Pietrantoni (maxime.pietrantoni (at) cvut.cz) (English)
  • Vojtěch Pánek (vojtech.panek (at) cvut.cz)
Na testovacím serveru je nainstalován Matlab verze 2017a. Implementace odevzdávaných kodů by proto měla být kompatibilní s touto verzí.
Týden Datum Téma Odevzdání Hodnocení Cvičící
01 20/21.09.2021 Úvod do Matlabu
02 04/05.10.2021 Histogram, ekvalizace histogramu v obrázku, fit histogramu na vzor 17/18.10.2021 3 body VP
03 11/12.10.2021 pokračování
04 18/19.10.2021 Dynamické programování (DP), využití pro hledání cest v obrázku 31.10./01.11.2021 4 body
05 25/26.10.2021 pokračování
06 01/02.11.2021 High Dynamic Range (HDR) 14/15.11.2021 4 body JS
07 08/09.11.2021 pokračování
08 15/16.11.2021 Segmentace 28/29.11.2021 5 bodů JS
09 22/23.11.2021 pokračování
10 29/30.11.2021 Registrace 12/13.12.2021 4 body MP, RŠ
11 06/07.12.2021 pokračování
12 13/14.12.2021 Restaurace obrazu 09/10.01.2022 4 body MP, VP
13 03/04.01.2022 pokračování

Hodnocení úloh

Během semestru bude zadáno celkem 6 úloh. Za každou úlohu je možné získat 3–5 bodů v závislosti na její obtížnosti (viz tabulka výše). Celkem tedy lze získat maximálně 24 bodů.

Úlohy se odevzdávají do systému. Hodnocení probíhá automaticky. Body za úlohu jsou obvykle přiděleny v řádu jednotek až desítek sekund. Úlohu je možno odevzdat vícekrát, přičemž rozhodující jsou body získané za poslední odevzdanou verzi.

Získání zápočtu

Podmínkou získání zápočtu je:

  • samostatné vypracování všech úloh,
  • získání nejméně 50 % maximálního počtu bodů ze cvičení, tedy nejméně 12 bodů.

Docházka na cvičení není povinná. Přesto však silně doporučujeme studentům na cvičení chodit. Docházku budeme také brát v potaz v případě problémů se získáním zápočtu.

Body ze cvičení tvoří 40 % známky z předmětu.

Pozdní odevzdání úloh, penalizace

Na vypracování každé úlohy mají studenti minimálně dva týdny (viz tabulka výše). Pozdní odevzdání úlohy je penalizováno podle následující tabulky:

Zpoždění Penalizace
0–24 hodin 10 %
1–3 dny 20 %
4–5 dnů 30 %
6–7 dnů 40 %
8 dnů a více 50 %

Přístup k řešení případů opisování

courses/b4m33dzo/labs/start.txt · Last modified: 2022/01/27 15:01 by sedlaj45