Warning
This page is located in archive.

Cvičení

Odevzdávaným výstupem každé úlohy je zpráva (PDF, HTML, plain text), kde je vedle samozřejmých částí, jako jsou

  • jména autorů,
  • zadání úlohy (kopie), a
  • závěr,
  • uvedeno jak jste úlohu řešili,
  • k jakým výsledkům jste došli,
  • na jaké potíže jste narazili a
  • jak jste se s nimi vypořádali.

Zpráva by měla být co nejkratší, ale nesmí v ní nic podstatného chybět. Odevzdávají se rovněž zdrojové kódy řešící úlohu. Součástí bodového hodnocení úlohy je kvalita zpracování zprávy.

Na cvičení budete potřebovat Uppaal, Alloy a váš oblíbený skriptovací jazyk pro generování zpráv. Každý student/tým si může zvolit vývojové prostředí dle svých dovedností, např. Python, Java, C++/C, Ruby, PHP, C#, Lua, apod. či výpočty počítat na prstech jedné ruky nebo pomocí kalkulačky. Doporučeným programovacím jazykem je Python, pro který existuje řada podpůrných knihoven, které lze s výhodou použít v rámci tohoto předmětu. Úkolem předmětu není Vás naučit programovat, ale používat vhodné prostředky, které se k dané problematice váží. Vzhledem k předpokládanému poslednímu roku magisterského studia je na každém týmu, aby nalezl a rozhodl se pro efektivní řešení (samozřejmě s vyjímkou plagiátů), které úlohu splní ve vymezené době. Také by se vám mohl hodit Graphviz.

Úlohy se odevzdávaji do systému Upload/Brute. Deadline pro odevzdání úlohy je obvykle následující cvičení. Na některé úlohy však bude poskytnuta delší doba.

Harmonogram cvičení

POZOR! Bude průběžné aktualizován.

Týden Datum Cvičící Body za úlohu Obsah Výukové materiály
1 24.09.2020 MC -
-
-
-
-
-
1
2
Organizace cvičení.
Rozdělení do skupin po max. 2 studentech.
Kontrola přístupu do laboratoře a k počítačům.
Instalace prostředí.
Kontrola přístupu k Upload systému.
- 0pzdr: Odevzdání pozdravu
- 1apsp: Distribuce nejkratších cest
0pzdr.pdf
1apsp.pdf
measurement.zip
2 01.10.2020 MC 3 Generování různých typů grafů 2randomgraphs.pdf
3 08.10.2020 MC 3 Identifikace „rich club“ uzlů sítě c03richclub.pdf
2016-05-26.tgz
assignment3-advice.pdf
exported-flows.zip
4 15.10.2020 MC 3 Rekonstrukce komunikační počítačové sítě c04networkreconstruction.pdf
wireshark_display_filters.pdf
additional-files.zip
20141021merged.zip
6 22.10.2020 MC 3 Detekce komunit a dynamiky provozu C06NetworkCommunities
7 29.10.2020 RM 6 Specifikace a verifikace protokolů pomocí nástroje Alloy alloyzadani.pdf
Alloy Cheat Sheet1)
8 12.11.2019 RM 4 Specifikace dynamického systému v systému UPPAAL
(příprava: nainstalujte si Uppaal)
uppaal_cviceni.pdf
variantynim.pdf
c09.uppaal.zip
Nim
10 28.11.2019 RM 3 Konstrukce testů pro FSM. Konstrukce charakterizační množiny FsmUlohy.pdf
Automaty.zip
11 05.12.2019 RM 3 Určení stavu pomocí kontrolní sekvence konečného automatu. CheckingSequence.pdf
12 12.12.2019 RM 3 Rekonstrukce konečného automatu pomocí aktivního učení. FsmLearning.pdf
lstarlearning.zip
13 19.12.2019 RM Prezentace studia článků
14 09.01.2020 RM Konzultace.
Rozklady sítí na komunity a vývoje senzorové sítě. Návrh testů pro vrstvené softwarové sítě.
1)
Patche vítány. Pokud vám v cheat sheetu něco chybí, není jasné nebo je špatně, napište mi, nebo rovnou pošlete merge request v odkazovaném repositáři.
courses/b2m32dsaa/tutorials/start.txt · Last modified: 2020/11/19 10:30 by cibulmat