Warning
This page is located in archive.

Přednášky

Okruhy otázek ke zkoušce: DsaQuestions

Týden Datum Přednášející Obsah přednášky Výukové materiály
1 24.09.2020 RM Úvod do komplexních sítí Overview
P01Handouts
2 01.10.2020 RM Základní vlastnosti sítí a modely náhodných grafů P02Handouts
3 08.10.2020 RM Charakterizace uzlů sítě P03Handouts
4 15.10.2020 RM Struktura sítě P04Handouts
5 22.10.2020 RM Detekce komunit P05CommunityDetection.pdf
6 29.10.2020 RM Predikce vazeb a inference sítí P06.NetworkInference.pdf
7 05.11.2020 RM Specifikační jazyk Alloy P08.Alloy.pdf
8 12.11.2020 RM Verifikační systém UPPAAL P09.UPPAAL.pdf
9 19.11.2020 RM Verifikace protokolů P10.ProtocolVerification.pdf
10 26.11.2020 RM Testování automatů a jejich charakterizační množina P11.FsmCheckingSequence.pdf
11 03.12.2020 RM Detekční sekvence automatů FsmSequences.pdf
12 10.12.2020 RM Učení se automatům FsmLearning
13 17.12.2020 RM Vývoj sítě a dynamické síťové procesy NetworkDynamics.pdf
14 07.01.2021 RM Diagnostika vícevrstvých sítí P14.MultilayerDiagnostics.pdf
courses/b2m32dsaa/lectures/start.txt · Last modified: 2020/12/17 14:50 by marikr