Warning
This page is located in archive.

B(E)3M33UI: Comments of the teachers to the student survey LS 2017/18

 • BE3M33UI
  • Evaluation provided by 5 students out of 19 (26 %).
  • The course was successfully finished by 13 students out of 19 (68 %).
 • B3M33UI
  • Hodnotilo 6 studentů z 27 (22 %).
  • Předmět ukončilo 22 studentů z 27 (81 %).

The comments to the course below are thematically grouped. Our reactions are annotated: Petr Pošík (PP), Radek Mařík (RM) and Jiří Spilka (JS).

General closed questions

 • BE3M33UI
  • The course was a contribution for me: 3 x definitely yes, 2 x rather yes, 0 x rather no, 0 x definitely no.
  • Study materials were of high quality: 4 x definitely yes, 1 x rather yes, 0 x rather no, 0 x definitely no.
  • Course difficulty: 0 x too high, 4 x a bit high, 1 x adequate, 0 x it could be harder, 0 x it was very easy.
 • B3M33UI
  • Předmět byl přínosem: 4 x rozhodně ano, 2 x spíše ano, 0 x spíše ne, 0 x rozhodně ne.
  • Studijní materiály byly kvalitní: 2 x rozhodně ano, 4 x spíše ano, 0 x spíše ne, 0 x rozhodně ne.
  • Obtížnost předmětu: 1 x příliš vysoká, 3 x trochu vysoká, 2 x přiměřená, 0 x mohlo to být těžší, 0 x bylo to velmi snadné.

Course as a whole

 • Celkově mi připadl předmět zajímavý.
 • Předmět byl pro mě velkým přínosem. Prošli jsme řadu metod AI od základních po složitější, které z nich vycházejí.
 • Velice dobrý předmět.
 • This was probably one of the most difficult classes I had, not only due to the difficulty of the subject but also due to the sheer amount of subject content that was taught. If I had a more related background, I probably would have performed better. Nevertheless, I enjoyed learning the many new topics that were taught in the class and also the semestral projects - it gave a very good insight into how my thought process compared with the people who work in the field of AI.
  • PP: We are glad that you like the course, despite its difficulty.
 • The only issue I had was that the course covered simply too many topics especially for someone who had never taken an introductory course on the subject, but that“s my issue not theirs.
  • PP: Yes, the course covers a lot of topics. But it is not an introductory course, it is a master-level course. It builds on many things from linear algebra and probability theory. It also (softly) expects that the students have the knowledge on the level of the bachelor course KUI - Cybernetics and artificial intelligence. We do not need most od the topics taught there, thus we are almost independent on it. BUT, it covers the foundational methods of AI (uninformed and informed search methods, A-star, basics of game theory, decision making under uncertainty, reinforcement learning) which we will not cover again, and your AI knowledge would be incomplete without them.

Course organization

 • Rozhodně se mi nelíbila situace před začátkem semestru, kdy byli upřednostněni studenti anglické verze předmětu a studenti této verze si “museli” zapsat pozdější (časově méně výhodné) cvičení. Předpokládám, že situace o větším zájmu o anglickou verzi předmětu byla známá už z předběžných zápisů do letního semestru, a tudíž měla být vyřešena před samotným zápisem.
 • Při zápisu předmětu byly nabízeny 2 cvičení, jedno ihned po přednášce, druhé poté, tedy vzhledem k času bylo lepší si zapsat to první cvičení, abych nemusel čekat hodinu a půl na cvičení. Po nějaké době během zápisů nám přišel mail, že se musíme přepsat na to pozdější cvičení, jelikož první je pro anglicky mluvící studenty. Tato informace by byla vhodná již na začátku při tvorbě rozvrhu. Bohužel díky tomu nás většinu studentů přesunuli na pozdější cvičení, že to dřívější cvičení je k dispozici pro zahraniční studenty. Nepřijde mi to úplně fér.
  • PP: Yes, this really happened, and I apologize for that. I agree, this was not a pleasant situation and the solution was not fair. Yet, it was the best solution we were able to come up with. In recent years, there was always only a small number of “English” students (Erasmus + self-paying), maybe less than 10. They always fit into one lab parallel which was taught in English. It was usually attended also by certain number of Czech students who wanted to have the labs in English too. This year, a much larger number of Erasmus students emerged, when the schedule was already prepared, and when some of the Czech students were enrolled in the “English” parallel. Asking the Czech students to move to a different one to accommodate the Erasmus students was a less bad solution than having both lab parallels in English. This would make angry a much larger number of students who were glad to have the labs in Czech. Next year we will make a lab parallel specific for the English version of the course.

Lectures

 • Bohužel, přednášky mi připadly ne příliš povedené. Především mi velmi nevyhovoval styl výkladu: namísto rychlého přecvakávání obsáhlých slajdů se spoustou matematiky a nově zavedeného značení bych uvítal, kdyby se klíčové části odvozovali klasicky písemně na tabuli. Takto AI přednáší např. na MIT… Většina slajdů k předmětu je velmi hezky zpracovaná a hodí se jako studijní text, ale určitě ne pro přednášky.
  • PP: We are aware that some students do not like the lectures using slides. Other students do not like the lectures using writing on the table. Using just the table would be a waste of time in many situations. We will think about the places where it could be profitable to combine the slides with writing on the table. But the slides will stay as the predominant way in this course.
 • Přednášky v angličtině tomuto předmětu nesvědčí. Pokud by přednášky byly v češtině, odnes bych si z nich rozhodně víc.
  • PP: Again, you may be right that if the course was taught in Czech, you would learn more (or more easily). But you are in a master-level course, and it is the official policy of the faculty, that a master student should be able to have the teaching in English. And I subscribe that. Expect no changes to this.

Study materials

 • Studijní materiály byly zpočátku kvalitní a popisné, což se nedá říct o několika posledních. Věřím, že se to ale s dalším semestrem zlepší.
 • Přednáškové slidy jsou velmi dobře napsané. Lze v nich najít většinu potřebných informací, na zkoušku jsem se učil v podstatě z nich.
 • Skvělé materiály jak k přednáškám tak i k cvičením.
 • Jediné nekvalitní materiály byly pro: plánování, rozvrhování a CSP.
  • PP: Each year we try to make the materials at least a bit better. Concrete feedback allows us to find the bad spots. Keep the feedback concrete!

Labs

 • Oceňuji především kvalitně připravená cvičení s výbornými návody pro implementaci.
 • I particularly liked the homework assignments which made learning very easy and gave me the crucial skills necessary to tackle the semestral projects later on - I wish I got homework assignments in that format for other classes too.
 • Líbil se mi koncept domácích úloh. Ocenil bych aspoň drobné bodové ohodnocení za správné domácí úlohy.
 • Oceňuju možnost dobrovolného odevzdávání domácích úkolů.
  • PP: Thanks for your praise! We agree that evaluating the homeworks at least by a few points would be good but so far we have not found a way how to do this fairly and automatically, if possible. But we keep on thinking about it.
 • Semestrální práce byly velmi dobré. Opět jsme si procvičili to, co se vykládalo na přednáškách/cvičeních.
 • The semestral projects a lot of fun to do. They were also crucial in determining whether I would have the capacity to pass the course since they required me to understand (from a user”s standpoint) the topics being taught.
  • PP: We are glad that they fulfill their purpose.
 • Cvičící byl výborný. Bylo vidět, že ho téma AI velmi zajímá a baví. Vše vysvětloval, ukazoval. Doporučuji!
 • Super cvičící, nelze nic vytknout.
 • The one thing that stood out about the supervisor was the amount of effort he put into grading our first semestral project - I really appreciated the detailed feedback that he gave. He didn“t teach very much, though I believe that was not his job, but was very helpful from a practical standpoint which made the semestral projects more enjoyable.
  • PP: Wonderful response to Jiří Spilka's teaching! I am glad Jirka is in the team! :-)

Exam

 • Zkouška byla obsáhlá a velmi náročná.
 • Zkouška proběhla v pořádku
 • Zkouška proběhla v pořádku. Test obsahoval vše tak, jak byla předem avizováno.
 • Zkouška šla hodně do podrobna vzhledem k šířce záběru předmětu.
 • Zkouška mi připadla těžká, otázky se týkaly často velkých podrobností. Seznam kompetencí je sice na první pohled hezký, na druhou stranu ale v podstatě zbytečný, vzhledem k tomu, že jsem snad nenašel slajd, který by nebyl v seznamu zahrnut - jinými slovy, naučte se ideálně všechno.
 • My only gripe is the extremely long list of learning goals - it is simply impossible to remember everything for the final exams unless you had prior courses/background on the subject. Nevertheless, I think it was a fair exam albeit there was too much focus on memorizing definitions.
  • PP: We agree that the exam is not easy. But the success rate in the course is around 80 %, and full range of the marks is used, with more students finishing with A-C, than with D-F. From my point of view, the exam is set up appropriately, and we do not plan changing it.

Summary

Many thanks for all the positive and negative feedback. If you are the author of the above comments, and you have a feeling that we did not address your comment appropriately, or if you have any idea how to improve the course, feel free to contact us by email, or personally.

27.9.2018, Petr Pošík

courses/ui/anketa/reakce201718.txt · Last modified: 2020/12/30 00:54 (external edit)