Warning
This page is located in archive.

Lectures

Lectures will be online on the following Microsoft Teams channel.

Week Date Lecture PDF-EN Lecturer
1. 23.9. Rastrová a vektorová grafika, rastrový obraz, rasterizace čar, typy čar.
Dostudujte si doma: rasterizace kružnice a elipsy.
line [PDF] + line [AVI, 87 MB],
circle
2. 30.9. 3D geometry, transformations geometry JB
3. 7.10. Camera, projections, object representation geometry-cont. JB
4. 14.10. Šrafování a vyplňování oblastí vzorem fill [PDF] + filling [AVI, 96 MB]
5. 21.10. Visibility algorithms visibility JB
6. 28.10. Státní svátek
7. 4.11. Light, surface reflectance models, shading light, reflectance,shading JB
8. 11.11. Light, surface reflectance models, shading - part II light, reflectance,shading JB
9. 18.11. Introduction to global illumination. photorealism JB
10. 25.11. Ray tracing ray tracing JB
11. 2.12. Radiosity method radiosity JB
12. 9.12. Textures, texture mapping
Dostudujte doma: Barvy, třísložková reprezentace spektra, barevné modely, HDR, tone mapping, Rozptylování barev, práce s paletou
textures
color, hdri, dithering
JB
13. 16.12. Ořezávání clipping + clipping [AVI, 99 MB]
14. 6.1. Shadows in rasterization shadows JB

Lecturers

Jiří Žára
JB Jiří Bittner
Martin Čadík
DS Daniel Sýkora
courses/b4m39apg/lectures/start.txt · Last modified: 2021/01/07 18:47 by zara