Warning
This page is located in archive.

3. Systick

Cíle cvičení

  1. Seznámit se s principem přerušení
  2. Využít systémový čítač k jednoduchému měření času

Co je třeba si připravit

  1. Prázdný projekt vytvořený v STM32CubeIDE

Systémový čítač SysTick

Jádra procesorů Cortex-M obsahují jednoduchý 24 bitový čítač, který je možné využít např. k měření času. Jedná se o jednu z klíčových periferií jádra, není proto dokumentován v referenčních manuálech procesorů, ale v Cortex-M programovacím manuálu.

Registry systémového čítače

STK_CTRL SysTick control and status register

Programovací manuál str. 247

Offset: 0x00

STK_LOAD SysTick reload value register

Programovací manuál str. 248

Offset: 0x04

STK_VAL SysTick current value register

Programovací manuál str. 249

Offset: 0x08

STK_CALIB SysTick calibration value register

Programovací manuál str. 250

Offset: 0x0C

courses/a8m37mam/tutorials/03.txt · Last modified: 2020/11/07 20:30 by viteks