Warning
This page is located in archive.

HW05 - UART

Termín odevzdání 03.10.2020 23:59 CEST
Bodový zisk 3+3+2b
Typ zadání povinné

Zadání

 • Navrhněte v jazyce C program realizující zobrazení čísel na rozšiřující desce s využitím znalostí dynamického displeje
 • Po odeslání čísel po sériové lince se na displeji okamžitě objeví příslušná hodnota
 • Jednotlivá čísla se budou načítat zprava doleva jako posuvný registr
 • Pokud přijde jiný znak než číslo, bude zobrazena pomlčka
 • Výchozí stav displeje - nebude zobrazovat nic
 • Přenosová rychlost sériové linky bude 57600 Baud

Rozšíření A

 • Vylepšete základní zadání o možnost zobrazení čísla v rozsahu od 0.000 do 9999, obě meze včetně
 • Dále uvažujte ještě záporný rozsah hodnot v rozmezí -999 až -0.01, obě meze včetně
 • Pokud přijde desetinné číslo s vyšším počtem míst než jsou 3 pro kladná čísla nebo 2 pro záporná čísla, potlačte je
 • Číslo vždy zarovnejte vpravo, tj. např. pro 0.01 bude na displeji “_0.01” (_ znamená mezeru)
 • V případě, že číslo bude mimo rozsah, zobraz chybu na displeji “ Err.”
 • Čísla se zobrazí pouze, pokud přijde znak nového řádku \n a/nebo \r

Rozšíření B

 • Vylepšete rozšíření A ještě o možnost zobrazení písmen na dynamickém displeji, aby se mohl zobrazit text
 • Písmena, která nejdou realizovat, nahraďte pomlčkou
 • Text nebo i čísla se zobrazí pouze, pokud přijde znak nového řádku \n a/nebo \r

Podpůrné materiály

const char SevenSegmentASCII[96] = {
 0x00, /* (space) */
 0x86, /* ! */
 0x22, /* " */
 0x7E, /* # */
 0x6D, /* $ */
 0xD2, /* % */
 0x46, /* & */
 0x20, /* ' */
 0x29, /* ( */
 0x0B, /* ) */
 0x21, /* * */
 0x70, /* + */
 0x10, /* , */
 0x40, /* - */
 0x80, /* . */
 0x52, /* / */
 0x3F, /* 0 */
 0x06, /* 1 */
 0x5B, /* 2 */
 0x4F, /* 3 */
 0x66, /* 4 */
 0x6D, /* 5 */
 0x7D, /* 6 */
 0x07, /* 7 */
 0x7F, /* 8 */
 0x6F, /* 9 */
 0x09, /* : */
 0x0D, /* ; */
 0x61, /* < */
 0x48, /* = */
 0x43, /* > */
 0xD3, /* ? */
 0x5F, /* @ */
 0x77, /* A */
 0x7C, /* B */
 0x39, /* C */
 0x5E, /* D */
 0x79, /* E */
 0x71, /* F */
 0x3D, /* G */
 0x76, /* H */
 0x30, /* I */
 0x1E, /* J */
 0x75, /* K */
 0x38, /* L */
 0x15, /* M */
 0x37, /* N */
 0x3F, /* O */
 0x73, /* P */
 0x6B, /* Q */
 0x33, /* R */
 0x6D, /* S */
 0x78, /* T */
 0x3E, /* U */
 0x3E, /* V */
 0x2A, /* W */
 0x76, /* X */
 0x6E, /* Y */
 0x5B, /* Z */
 0x39, /* [ */
 0x64, /* \ */
 0x0F, /* ] */
 0x23, /* ^ */
 0x08, /* _ */
 0x02, /* ` */
 0x5F, /* a */
 0x7C, /* b */
 0x58, /* c */
 0x5E, /* d */
 0x7B, /* e */
 0x71, /* f */
 0x6F, /* g */
 0x74, /* h */
 0x10, /* i */
 0x0C, /* j */
 0x75, /* k */
 0x30, /* l */
 0x14, /* m */
 0x54, /* n */
 0x5C, /* o */
 0x73, /* p */
 0x67, /* q */
 0x50, /* r */
 0x6D, /* s */
 0x78, /* t */
 0x1C, /* u */
 0x1C, /* v */
 0x14, /* w */
 0x76, /* x */
 0x6E, /* y */
 0x5B, /* z */
 0x46, /* { */
 0x30, /* | */
 0x70, /* } */
 0x01, /* ~ */
 0x00, /* (del) */
};

courses/a8m37mam/hw/hw05.txt · Last modified: 2020/12/10 22:33 by nentvond