Warning
This page is located in archive.

HW03 - Blikáme s LED s časovačem

Termín odevzdání 03.10.2020 23:59 CEST
Bodový zisk 3b
Typ zadání povinné

Zadání

  • Navrhněte program v jazyce C realizující blikání zelené diody LED LD2 na vývojovém kitu Nucleo připojenou k vývodu mikroprocesoru (MCU) PA5
  • V závislosti na každém zmáčknutí modrého tlačítka B1 připojeném na vývod MCU PC1 změňte periodu blikání LED LD2
  • Stisknutím tlačítka B1 se bude přepínat perioda blikání 0,4s a 1,5s
  • Generovaný periody blikání budou řešeny pomocí libovolného interního časovače
courses/a8m37mam/hw/hw03.txt · Last modified: 2020/12/10 14:23 by nentvond