Warning
This page is located in archive.

1. Úvod

Cíle cvičení

  1. Orientovat se v vývojovém prostředí
  2. Pochopit systém kompilace

Co je třeba si připravit

  1. Stáhnout si na nainstalovat vývojové prostředí STM32CubeIDE.

Vytvoření projektu

RCC - Reset and Clock Control

Nastavení periferií v STM32F4 je rozděleno do skupin podle sběrnic, ke kterým jsou periferie připojeny:

AHB1 – USB OTG, Ethernet MAC, DMA2, DMA1, CRC module, GPIOx
AHB2 – USB OTG, Random generátor, Hash module, Cryptographic module, Camera interface
AHB3 – Flexible static memory controller
APB1 – DAC, Power interface, CAN2, CAN1, I2C2, I2C1, UART 2-5, SPI2, SPI3, Watchdog, TIM 2-7 a 12-14
APB2 – TIM 9-11, System configuration controller, SPI1, SDIO, ADC, USART 1 a 6, TIM 8 a 1

Každou periferii je před použitím třeba resetovat a poté povolit pro ní hodiny. Proto pro každou skupinu periferií existují registry pro reset AHBxRSTR a APBxRSTR a registry pro povolení hodin AHBxENR a APBxENR (existují i registry pro nastavení jak se má chovat časování pokud je procesor ve sleep módu, jestli má periferie pracovat či také „spát“ a to jsou registry AxBxLPENR).

courses/a8m37mam/tutorials/01.txt · Last modified: 2020/11/04 18:22 by viteks