Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

CVIČENÍ

OBECNÉ INFORMACE

 • Na cvičení jsou studenti rozděleni do vícečlenných (optimálně čtyř-členných) týmů.
 • Semestrální projekty budou vytvářeny v Unity3D (editor + skriptování v C#). Ostatní přístupy je možné použít pouze po konzultaci (jiné grafické enginy atp.).
 • Tým smí používat pouze vlastnoručně vytvořený, cvičícím dodaný nebo svobodný multimediální obsah. Tým smí používat jen vlastní skripty. Stahování hotové herní logiky z AssetStore nepřipadá v úvahu (výjimku může udělit mentor). Veškerý nepůvodní obsah musí být zdokumentován aby nemohlo dojít k podezření z plagiátorství. V případě placeného obsahu se do dokumentace uvede i pořizovací cena.
 • Veškeré podvádění, zejména opisování a vydávání cizí práce za vlastní (včetně multimediálního obsahu), bude přísně potrestáno.
 • Kód musí být okomentovaný, přehledný, nestandardní situace musí být ošetřeny výpisem chybového hlášení.
 • Termín odevzdání milestonu/reportu je vždy do začátku cvičení v daném týdnu. Odevzdání všech částí je povinné!

TÝMOVÉ INFORMACE

 • Každý tým bude mít přiděleného jednoho mentora.
 • Týmy budou používat pro synchronizaci verzovací systém GIT, odevzdávání a webovou prezentaci systém Wiki, oboje je součástí školníhoGitLabu. Hodnotí se vždy a pouze to co je v oficiálním repozitáři. Teamové repozitáře budou vytvořeny po odevzdání konceptů (Milestone 0).
 • Body členů týmu jsou ekvivalentní bodům celého týmu (s vyjímkou zkoušky :]).
 • Neúčast člena týmu na dvou a více milestonech bude řešit mentor týmu a může dojít (a pravděpodobně dojde) k neudělení zápočtu. Kontrola bude probíhat např. podle týmových reportů nebo hesla “nemáš commit, nemáš zápočet”.

ZADÁNÍ ÚLOH a HODNOCENÍ

V průběhu semestru se hodnotí práce celého týmu pomocí dosažení významných dílčích částí práce (milníky/milestony) a dále pomocí reportování odvedení práce v době, kdy se nic významného neodevzdává (report).

Reporty i milestony budou obsahovat přibližnou hodinovou dotaci, tj. kolik času který člen týmu věnoval dáné pasáži. Krom milestonu Koncept je povinné přidat i screenshoty z aktuální verze aplikace.

Reporty

Reporty 1, 2 (3b, 3b)

Reporty jsou zde pro kontrolu postupu práce na semestrálním projektu v mezičasech mezi milestony. Očekává se rozsah 100-150 slov. Report nebude přijat pokud nebude jasně vidět postup kupředu. Report se odevzdává v PDF publikováním na hlavní stránce projektu (samozřejmě kopii mějte i v GIT). Po finalizaci reportu pošlete mentorovi oznamující mail - nejpozději do data odevzdání reportu.


After action report (3b)

 • Shrnuje finální stav projektu, jak se liší od původního záměru, co funguje, co ne, kolik to stálo času jednotlivé členy týmu.
 • Odevzdává se jako součást Milníku 6.

Milníky / Milestones - bodové hodnocení a popis

 • Milestone 0: Koncept (0b)
 • Milestone 1: WIKI PROJEKTU A ROZDĚLENÍ ROLÍ V TÝMU (1b)
 • Milestone 2: DRAFT DESIGN DOKUMENTU (3b)
 • Milestone 3: PREZENTACE DESIGN DOKUMENTU A PROOF-OF-CONCEPT (10b)
 • Milestone 4: PREZENTACE BETA VERZE, 45sec video trailer + 8 minut prezentace (ppt) (12b)
 • Milestone 5: Odevzdání traileru + hratelného dema (3b)
 • Milestone 6: FINÁLNÍ HRA, KÓD, GAME PLAY SESSION (12b)

Milestone 0: Koncept

 1. Vytvořte herní koncept pro váš projekt. Tento by měl obsahovat:
  • Základní myšlenku projektu
  • Feature list
  • Popis grafického zpracování
  • Herní mechaniky

Milestone 1: WIKI PROJEKTU A ROZDĚLENÍ ROLÍ V TÝMU

V systému Gitlab vytvořte wiki stránku, která bude obsahovat prezentaci vašeho projektu. V průběhu semestru na něj budete nahrávat nové úpravy projektu, odevzdávat milestony a reporty a bude také sloužit jako synchronizační místo pro celý tým. Do záčatku musí obsahovat koncept projektu a určení team-leadera.

Na úvodní stránce projektu budou napsány emaily na všechny členy týmu tak, aby se jim dal všem najednou poslat email co nejjednodušeji.

Tým musí určit Team leadera (vedoucího týmu). Ten bude hlavní kontaktní osobou pro mentora a bude zodpovědný za přesnost informací na wiki.


Milestone 2: DRAFT DESIGN DOKUMENTU

Rozpracovaná verze Design Dokumentu. Hlavní osnova dokumentu by již měla být finální, měly by být rozpracované jednotlivé sekce s návrhy herních mechanik/postav/úkolů/… . Tato verze dokumentu bude připomínkována mentorem za účelem následné finalizace - mentor má maximálně týden na připomínkování dokumentu (forma připomínek je na volbě mentora - psaná/osobní setkání/videohovor/…).

MATERIÁLY


Milestone 3: PREZENTACE DESIGN DOKUMENTU A PROOF-OF-CONCEPT

Na cvičení prezentujte design dokument a proof-of-concept vaší hry. Prezentace DD bude formou samostatné PPT/PDF prezentace, kde budou představeny návrhy nejdůležitějších aspektů hry. Pokud bude tým prezentovat přímo DD, dostane penalizaci 1/3 maximálního počtu dosažitelných bodů (tj. 3body). Čas bude omezen podle počtu týmů, cca 10 minut. Proof-of-concept bude aplikace ve které předvedete základní hratelnost a mechaniky vašeho projektu = “Musí to být spustitelné a musí to být hratelné nějakým způsobem. ”


Milestone 4: PREZENTACE BETA VERZE HRY

Prezentace beta verze vašeho projektu. V tuto chvíli by měl projekt být z 90% dokončen a práce na zbytek semestru je hlavně ladění chyb. Je na místě se na prezentaci připravit jako by byla finální. Součástí prezentace je také 45 vteřin dlouhý trailer na vaši hru a také obhájení případných změn v design dokumentu (jde o přípravu na finální prezentace v lednu na přednášce).


Milestone 5: Odevzdání traileru + hratelného dema

 • Vystavení binárního souboru na úložiště poskytnuté cvičícím.
 • Vystavení finální verze traileru (45sec) na úložiště poskytnuté cvičícím.

Milestone 6: FINÁLNÍ HRA, KÓD, GAME PLAY SESSION

Poslední týden semestru odevzdáte:

 • Odevzdání projektu (submission balíček) (12b)
  • okomentovaný kód projektu
  • binární verze
  • web-build verze
  • uživatelskou dokumentaci ke hře
  • zhodnocení hratelnosti a zábavnosti cvičícími
 • After action report (3b)

Hry si vzájemně na cvičení zahrajeme - na posledním cvičení je povinná docházka.


FINÁLNÍ PREZENTACE

Nejlepších 7 projektů předvede finální produkt jejich snažení před porotou složenou hlavně ze zástupců firem zabývajících se počítačovou grafikou (2K Czech, Bohemia Interactive, Warhorse Studios, AAA Studio …). Na začátku budou ukázány trailery za každou hru.

MATERIÁLY A UŽITEČNÉ ODKAZY

courses/b4b39hry/seminars.txt · Last modified: 2019/09/25 11:23 by sedlad1