Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B4B39HRY - Počítačové hry

Učitelé a mentoři

doc. Ing. Jiří Bittner, Ph.D.
Přednášející
Ing. David Sedláček, Ph.D.
Cvičící
Ing. Michal Kučera
Cvičící
Bc. Adam Pospíšil
Cvičící
Ing. Tomáš Havlík
Cvičící
doc. Ing. Adam Sporka, Ph.D.
Přednášející

Mentoři studentských týmů: Tomáš Pastýřík, Radek Smetana, Roman Janovský, Jiří Doležal, Daniel Mikeš, Vojtěch Šiman, Jana Zraková, Michal Pozník

Hosté z praxe: Viktor Bocan, Michal Hapala

Organizace předmětu

 • Přednáška: úterý 14:30-16:00, KN:E-107
 • Cvičení: středa 14:30-16:00, 16:15-17:45, 18:00-19:30, KN:E-327
Přečtěte si Akademická pravidla DCGI a řiďte se jimi.

Hodnocení

Bodování

 • 50 b. - body za semestrální práci a její prezentaci
 • 10 b. - písemný test v semestru
 • 40 b. - zkouška

Zápočet a zkouška

 • Podmínkou zápočtu je získání minimálně 30 bodů za řešené úlohy + písemný test.
 • K úspěšnému složení zkoušky je zapotřebí získat minimálně 20 bodů.

Celkové hodnocení

Body Známka
90-100 A - výborně
80-89 B - velmi dobře
70-79 C - dobře
60-69 D - uspokojivě
50-59 E - dostatečně
0-49 F - nedostatečně

Literatura

Základní kniha předmětu

Game enginy a technologie

 • Robert Nystrom. Game Programming Patterns. Gennever Benning, 2014.
 • Ian Millington. Game Physics Engine Development, 2nd edition. CRC Press, 2010.
 • Ian Millington, John Funge. Artificial Intelligence for Games, 2nd edition. CRCR Press, 2009.
 • David H. Eberly. 3D Game Engine Design: A Practical Approach to Real-Time Computer Graphics (second edition). Morgan Kaufmann, 2007.

Game design a historie video her

 • Jesse Schell. The Art of Game Design: A book of lenses. CRC Press, 2008.
 • Raph Koster. Theory of Fun for Game Design, 2nd edition, O'Reilly Media, 2013.
 • Simon Egenfeldt-Nielsen, Jonas Heide Smith, Susana Pajares Tosca. Understanding Video Games, 3rd edition. Taylor & Francis, 2016.

Webové materiály

Herní časopisy

courses/b4b39hry/start.txt · Last modified: 2022/09/20 14:09 by bittner