Warning
This page is located in archive.

Přednášky

Okruhy otázek ke zkoušce: DsaQuestions

Týden Datum Přednášející Obsah přednášky Výukové materiály
1 26.09.2019 RM Úvod do komplexních sítí Overview
P01Handouts
2 03.10.2019 RM Základní vlastnosti sítí a modely náhodných grafů P02Handouts
3 10.10.2019 RM Charakterizace uzlů sítě P03Handouts
4 17.10.2019 RM Struktura sítě P04Handouts
5 24.10.2019 RM Detekce komunit P05CommunityDetection.pdf
6 31.10.2019 RM Predikce vazeb a inference sítí P06.NetworkInference.pdf
7 07.11.2019 RM Specifikační jazyk Alloy P08.Alloy.pdf
8 14.11.2019 RM Verifikační systém UPPAAL P09.UPPAAL.pdf
9 21.11.2019 RM Verifikace protokolů P10.ProtocolVerification.pdf
10 28.11.2019 RM Testování automatů a jejich charakterizační množina P11.FsmCheckingSequence.pdf
11 05.12.2019 RM Detekční sekvence automatů FsmSequences.pdf
12 12.12.2019 RM Učení se automatům FsmLearning
13 19.12.2019 RM Diagnostika vícevrstvých sítí P14.MultilayerDiagnostics.pdf
14 09.01.2020 RM Vývoj sítě a dynamické síťové procesy
courses/b2m32dsaa/lectures/start.txt · Last modified: 2019/12/12 13:18 by marikr