Warning
This page is located in archive.

Tutorials

Tutorial Date Tutor Topic Links
1 18.2. PR Introduction, first assignment, bioinformatics databases Tutorial 1
2 25.2. PR Sequence alignment, second assignment Tutorial 2
3 4.3. PR BLAST, Star alignment, Clustal Omega. Tutorial 3
4 11.3. PR de Bruijn graphs and OLC approaches, Velvet tutorial Tutorial 4
5 18.3. PR Phylogenetic trees - distance based methods Tutorial 5
6 25.3. PR Phylogenetic trees - parsimony and probabilistic approaches Tutorial 6
7 1.4. PR Hidden Markov models. Third assignment Tutorial 7
8 8.4. PR Hidden Markov models, Fourth assignment Tutorial 8
9 15.4. PR Gene expression analysis Tutorial 9
- 22.4. - Easter Monday
10 29.4. JB Gene Ontology. Genová exprese. Zadání samostatné práce GENE EXPRESSION. Tutorial 10
11 6.5. JB Struktura proteinů, práce s programem Modeller. Tutorial 11
12 13.5. JB Predikce funkcí proteinů pomocí Propozicionalizace Tutorial 12
13 20.5. Úterní výuka, lichý týden. Odevzdání samostatné práce: GENE FINDING, GENE EXPRESSION.

Assignment list

Assignment Points
WEB SEARCH 5.b
SEQUENCE ALIGNMENT 15.b
CpG-ISLAND RECOGNITION 5.b
GENE FINDING 15.b
GENE EXPRESSION 10.b
courses/bin/tutorials/start.txt · Last modified: 2019/05/06 10:27 by barvijac