Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Vybrané projekty 17/18 ZS

(odevzdané studenty v letním semestru akademického roku 2017-2018)

Všechny projekty jsou uvedeny se jménem studenta a oborem jeho studia, screenshotem a krátkým popiskem. Jde o původní práci studentů, všechny m-soubory jsou zkompilovány do p-souborů, projekty jsou spustitelné. Všechny práce jsou zveřejněny se souhlasem autorů.

PACMAN

Petr Bílek

1. ročník magisterského studia: Otevřená informatika, HCI (Interakce člověka s počítačem)

Popis: Implementace hry Pacman. Hráč má možnost zvolit si úroveň hry a herní mapu (mapy může importovat v textových souborech, vytváření samotných map je tedy velmi jednoduché).

Stažení: ZDE (vytvořeno ve verzi R2017b)

Smithův diagram

Leonard Mentzl

2. ročník, OI

Popis: Program načítá data ve formátu Touchstone a zobrazuje je na Smithově diagramu. Je možné zobrazit všechny průběhy v souboru naráz nebo si zobrazit pouze některé. Data lze zobrazit buď na Smithově diagramu, nebo na klasickém polárním diagramu.

Stažení: ZDE (vytvořeno ve verzi R2017b)

Náhodná procházka několika agnetů v ohraničené oblasti

Hana Mertanová

Náhodná procházka několika agentů v ohraničené oblasti

Popis: Project simulates movement of drunks (random walk with obstacles). It contains of world with obstacles (yellow), drunks (dark blue), pubs (light blue), and home. Drunks are walking and randomly changing orientation (probability changes according to alcohol level). If drunks come to pub they drink and their alcohol level increase, if they come home, they stay there. User can set simulation parametres such as number of drunks and number of pubs, he can add and remove pubs during simulation and pause/resume/save it. He can also watch alcohol level of drunks. To start project open gui.m and press F5.

Stažení: ZDE (vytvořeno ve verzi R2017b)

courses/b0b17mtb/projects/chosen_projects/17_18_ls.txt · Last modified: 2019/02/17 22:11 by masekmi6