Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Program 2018/2019

Termín a místo cvičení:

Předmět B4M33DZO: místnost KN:E-230 v čase 14:30-16:00

Předmět A6M33ZMO: místnost KN:E-132 v čase 16:15-17:45

Cvičící

Radoslav Škoviera (radoslav.skoviera(at)cvut.cz)

Jan Stria (jan.stria(at)cvut.cz)

Týden Datum Téma Odevzdání Hodnocení
01 02.10.2018 Úvod do Matlabu
02 09.10.2018 Histogram, ekvalizace histogramu v obrázku, fit histogramu na vzor 22.10.2018 3 body
03 16.10.2018 pokračování
04 23.10.2018 Dynamické programování (DP), využití pro hledání cest v obrázku 05.11.2018 4 body
05 30.10.2018 pokračování
06 06.11.2018 High Dynamic Range (HDR) 19.11.2018 4 body
07 13.11.2018 pokračování
08 20.11.2018 Segmentace 3.12.2018 5 bodů
09 27.11.2018 pokračování
10 04.12.2018 Registrace 17.12.2018 4 body
11 11.12.2018 pokračování
12 18.12.2018 Restaurace obrazu 8.01.2019 4 body
13 08.01.2019 pokračování předchozích dvou úloh, zápočet

Hodnocení úloh

Během semestru bude zadáno celkem 6 úloh. Za každou úlohu je možné získat 3–5 bodů v závislosti na její obtížnosti (viz tabulka výše). Celkem tedy lze získat maximálně 24 bodů.

Úlohy se odevzdávají do systému. Hodnocení probíhá automaticky. Body za úlohu jsou obvykle přiděleny v řádu jednotek až desítek sekund. Úlohu je možno odevzdat vícekrát, přičemž rozhodující jsou body získané za poslední odevzdanou verzi.

Získání zápočtu

Podmínkou získání zápočtu je:

  • samostatné vypracování všech úloh,
  • získání nejméně 50 % maximálního počtu bodů ze cvičení, tedy nejméně 12 bodů.

Docházka na cvičení není povinná. Přesto však silně doporučujeme studentům na cvičení chodit. Docházku budeme také brát v potaz v případě problémů se získáním zápočtu.

Body ze cvičení tvoří 40 % známky z předmětu.

Pozdní odevzdání úloh, penalizace

Na vypracování každé úlohy mají studenti minimálně dva týdny (viz tabulka výše). Pozdní odevzdání úlohy je penalizováno podle následující tabulky:

Zpoždění Penalizace
0–24 hodin 10 %
1–3 dny 20 %
4–5 dnů 30 %
6–7 dnů 40 %
8 dnů a více 50 %

Přístup k řešení případů opisování

courses/b4m33dzo/labs/start.txt · Last modified: 2018/10/29 17:07 by striajan