Warning
This page is located in archive.

Hodnocení předmětu

 1. Předmět bude bodován, maximálně lze získat 100 bodů.
 2. 50 bodů lze získat v průběhu semestru, dalších 50 bodů u písemné zkoušky.
 3. U zkoušky je k jejímu složení nutné dosáhnout alespoň polovičního bodového zisku:
  • při menším zisku než 25 bodů je nutné zkoušku opakovat.
 4. Podmínky udělení zápočtu:
  • vyřešení a odevzdání domácích úloh zadaných v průběhu semestru
   • za vyřešenou se pokládá úloha, kde student získal alespoň 50% hodnocení před případnou penalizací za pozdní odevzdání,
   • odevzdání po termínu bude penalizováno bodovými srážkami,
  • účast na cvičeních
   • povoleny jsou maximálně 3 absence bez omluvy,
  • zisk alespoň 25 bodů za cvičení.
 5. Celkové hodnocení dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT s 6 klasifikačními stupni ECTS:
Body Stupeň ECTS Známka
100 - 90 A výborně
89 - 80 B velmi dobře
79 - 70 C dobře
69 - 60 D uspokojivě
59 - 50 E dostatečně
49 a méně F nedostatečně
courses/bin/hodnoceni.txt · Last modified: 2018/08/02 10:47 by klema