Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Připojení k PostgreSQL databázi

Pro přístup k databázi potřebujete klientskou aplikaci. Klientské aplikace jsou napsány buďto na míru konkrétnímu databázovému serveru nebo jsou obecné a podpora konktétních databázových serverů je přes instalaci příslušných pluginů.

Pro potřeby předmětu si vystačíte s víceméně libovolným klientem, který se dokáže připojit k PostgreSQL serveru, položit SQL dotaz a zobrazit výsledek.

SQL klienti

  • Na školních počítačích je nainstalován pgAdmin. Jedná se o nástroj specializovaný na PostgreSQL, což je vhodné při využívání vlastností specifických pro PostgreSQL, ale nedokáže používat žádné jiné databáze.
  • Univerzální klient pro práci s mnoha různými databázemi je Squirrel. V průběhu instalace nezapomeňte zatrhnout plugin pro PostgreSQL a případně i češtinu. Ke svému běhu vyžaduje Javu.
  • OpenOffice Base také umožňuje přístup k SQL databázím, včetně PostgreSQL. Integrace s kancelářským balíkem může být pro některé činnosti výhodná, pro začátek je však lepší sáhnout po jednoduchém nástroji.
  • Pokud máte k dispozici webový server či se zabýváte tvorbou webů, nabízí se nástroj Adminer, který je napsán v PHP a poskytuje vcelku příjemný přístup k snad všem běžně používaným databázím, včetně PostgreSQL, MySQL (oblíbené na webu) a SQLite (bez-serverová databáze v jednom souboru).
  • Pro dávkové zpracování SQL dotazů se hodí konzolový klient, např. psql. Ten umožňuje načíst sadu SQL příkazů ze souboru nebo stdin, předat je serveru ke zpracování a výsledek uložit do jiného souboru. Takový nástroj lze s výhodou využít při vypracování úlohy, kdy ukázkové SQL dotazy s popisem uložíte do jednoho souboru a `psql –echo-all vstup.sql` vám je doplní o výsledky. Výsledkem je sice jen prostý text, ale pokud bude dostatečně přehledný, lze jej bez obav odevzdat.
  • Použít můžete i libovolného jiného klienta, který umožňuje zadat SQL dotaz a zobrazit výsledek.

Konta na školním serveru

Pro potřeby předmětu Vám byla zřízena databázová konta:

  • jméno databáze: izs18_CS
  • uživatelské jméno: izs18_CS
  • server: slon.felk.cvut.cz
  • port: 5434

kde CS je číslo skupiny.

Nastavení připojení může být pomocí URL. URL k vaší databázi vytvoříte takto:

jdbc:postgresql://slon.felk.cvut.cz:5434/izs18_CS

Je vhodné si změnit počáteční heslo, např. pomocí příkazu

 ALTER USER izs18_SK WITH PASSWORD 'noveheslo';
courses/a5m33izs/cviceni/00.txt · Last modified: 2018/03/20 11:15 by rimnacm