Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

ÚLOHA 2 - SQL dotazy do databáze

 • vytvoření databáze, sada několika SQL dotazů
 • odevzdání 9/10 týden přes CW stránky předmětu
 • max 8 bodů
 • Požadované SQL dotazy:
  • vytvoření databáze
  • naplnění db daty
  • insert datového zaznamu
  • insert z jiné tabulky
  • update
  • delete
  • select z více tabulek
  • select s agregací (GROUP BY)
  • select s podmínkou u agregace (GROUP BY + HAVING)
  • select vybraného počtu záznamů, seřazených, s definovanou podminkou
courses/a5m33izs/cviceni/uloha2.txt · Last modified: 2018/02/20 08:44 (external edit)