Warning
This page is located in archive.

Zadání pro vypracování úlohy 1

Úkoly ke zpracování

 1. Na základě vstupních dat proveďte základní marketingovou analýzu českého trhu a konkurence v oblasti výroby a prodeje kardiostimulátorů. Soustřeďte se na hlavní a celkovou analýzu trhu, vzájemné výhody a nevýhody konkurentů, cenovou nabídku, směry kam se ubírá vývoj a budoucnost, možnosti zdokonalení prodávané techniky a požadavky trhu.
 2. Jste firma A, B, C nebo D (podle zadání). Analyzujte trh vzhledem k vývoji a stavu Vaší firmy a definujte Vaší marketingovou strategii a to kam se bude vyvíjet vývoj Vaší firmy.
 3. Uvažujte, že jste firma A, B, C nebo D (podle Vašeho konkrétního zadání). Navrhněte vhodné řešení nabídky veřejné zakázky na dodávku kardiostimulační techniky do nemocnice Královské Vinohrady (viz. soubor „výběrové řízení.pdf“). Cílem je splnění kritérií hodnocení veřejné zakázky, tak abyste uspěli co možná nejlépe.
 4. Zpracujte do přehledného referátu 7 - max. 10 stran (formát pdf, doc nebo docx) a kratičké (10 min) prezentace (formát pdf, ppt nebo pptx). Odevzdávejte v archivu zip. V maximální možné míře využijte přehledného zobrazení v grafech a diagramech. Dodržujte formu vědecké publikace nebo práce.

Pozn.: Máte-li návrh na své vlastní zadání z praxe, je možné zpracovat celou úlohu (a, b, c, d) na Vaše vstupní data. Tato výjimka však musí být schválena cvičícím.

Vstupní data:

Zadání vstupních dat trhu - globální úroveň

 • Na trhu existuje 7 dodavatelů kardiostimulační techniky (kardiostimulátory (IPG) a implantabilních kardiodefibrilátorů (ICD)).
 • V roce 2010 bylo naimplantováno celkem 9000 kardiostimulátorů (7000 primárních implantací) a 1500 ICD (100 primárních implantací) celkem ve 36 implantačních centrech. Primární implantace jsou hrazeny z rozpočtů center (vyjednáno s pojišťovnou) a speciálních nákladových účtů (ZUM – zvlášť účtovaný materiál). Náhrady IPG a ICD jsou hrazeny ze zvláštních nákladových rozpočtů, kterými disponují jednotlivá implantační centra.
 • Všechny procedury i kontroly následné péče jsou prováděny v jednotlivých centrech na, k těmto účelům, speciálně zařízených ambulantních pracovištích aritmologie nebo kardiologických oddělení.
 • Kontroly jednotlivých IPG a ICD jsou proveditelné v rámci minut až desítek minut.
 • Všechny přístroje využívají mikroprocesor pro řízení IPG nebo ICD a analogové zpracování signálů. IPG a ICD komunikují s externími programátory (zařízení pro jejich ovládání) výhradně telemetricky prostřednictvím přiložení magnetové hlavice na pokožku pacienta, nad implantovaný přístroj. Programátory mají k dispozici disketovou mechaniku, USB port a síťovou kartu.
 • Lékaři či techničtí pracovníci tisknou záznamy z kontrol na programátoru a zakládají je do karet pacientů pro další potřeby v budoucnosti.
 • Zjistí-li lékař při kontrole, že dochází k vybití baterie (po několika letech), je pacient pozván na výměnu přístroje, která se provede ambulantně (mění se pouze přístroj, elektrody zůstávají).
 • Většina implantujících center využívá při implantacích ICDs technika firmy, jejíž ICD je právě implantováno.
 • Aktuální růst trhu IPG je -10 %. Aktuální růst trhu ICD je 5%.

Dodavatelé kardiostimulační techniky:

 1. Firma A: 1500 IPGs (300 DDDRP / 180.000,-Kč , 300 DDD / 100.000,-Kč, 900 SSI / 50.000,-Kč). Na celosvětovém trhu stabilní a inventivní holandská firma (1.senzor, 1. paměť, 1. mikroprocesorem řízený IPG, 1. histogramy atp.). Historie firmyod r. 1960. Rozsáhlé nadstandardní diagnostické a terapeutické možnosti. Vpovědomí mezi lékaři je, že vyrábí drahé, ale kvalitní produkty. Částečně zastoupená v ČR i před r.1989. Nyní pouze distributor. Plánováno lokální zastoupení - 1x prodejce, 1x monitor klinických projektů a 1x technik.
 2. Firma B: 1000 IPGs (150 DDDRP/170.000,-Kč, 150 DDD / 90.000,- Kč, 700 SSI / 50.000,-Kč), 750 ICDs (200.000,- Kč až 1.500.000,-Kč), stabilní americká firma vyrábějící nejen kardiostimulační techniku (Na trhu od r.1957). Inovátor v segmentu ICD a subkutánního monitorování srdečního rytmu (v tomto segmentu zatím nemá konkurenci). Některé jejich produktu obsahují nadstandardní diagnostické i terapeutické možnosti (ale více komplikované). Programování IPG a ICD je poměrně nepřehledné , ale rychlé. Testování IPG a ICD je časově náročné a nepřehledné. V Čechách lokální zastoupení firmy (B s.r.o.) (2x prodejce, 1x klinický monitor a zároveň technik).
 3. Firma C: 4000 IPGs (300 DDDRP / 140.000 Kč, 300 DDD / 70.000,- Kč, 3400 SSI / 25.000,-Kč), 350 ICDs (150.000,- Kč až 900.000,- Kč). Německá firma (působící od r. 1963). 1.zahraniční a historicky největší dodavatel do ČR po r. 1989. Od r.1989 Mnoho investic do zdravotnických zařízení, které se pomalu navrací v obratu IPGs a ICDs. Technicky průměrné až podprůměrné produkty. Složité a časově náročné programování IPG a ICD, jednoduché a časově rychlé testování IPG. Většina produktů pouze se základní diagnostikou. Začíná se specializovat na internetové databáze pacientů. V Čechách zastoupená lokální firmou (C s.r.o.) (10 lidí z toho 4x prodejce, 3x technik).
 4. Firma D: 2000 IPGs (200 DDDRP / 150.000,-Kč, 800 DDD / 110.000,- Kč, 1000 SSI / 40.000,-Kč), 200 ICDs (170.000 až 1.200.000,-Kč). Na trhu stabilní americká firma s kvalitním zázemím (od r. 1970), servisem a prácí s klinickými projekty a podporou. V Čechách zastoupená distributorem disponujícím 4 lidmi (2x prodejce, 2x technik). Na lokálním trhu bez klinických projektů, pouze se servisní podporou. V DDDRP segmentu vyrábějící kvalitní produkty s nadstandardními terapiemi a standardními diagnostickými metodami.
 5. Firma E: 250 IPGs (250 SSI / 30.000,-), 100 ICDs (200.000,-). Nové (jeden rok) lokální zastoupení firmy (E s.r.o.), 2x prodejce a 1x technik. Dodávající výrobky italského výrobce.
 6. Firma F: 50 IPGs (50 SSI / 30.000,-), 100 ICDs (200.000,-). Distributor prodávající výrobky německého výrobce (1 prodejce).
 7. Firma G: 200 IPGs. Distributor prodávající výrobky anglického výrobce (1 prodejce).

Literatura

 1. Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP z www.businessinfo.cz:marketingova_analyza.pdf
 2. Marketingová analýza stručně: marketingova_analyza_trhu.pdf
 3. Výběrové řízení - Zákon o veřejných zakázkách: zakonoverzakazkach.doc
 4. Výběrové řízení (prezentace) Veřejná zakázka z pohledu zákona: vz.ppt
courses/x33ozl/uloha_1.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)