Warning
This page is located in archive.

Podmínky udělení zápočtu a přistoupení k zápočtové písemce:

  1. Účast na cvičení povinná.
  2. Odevzdání dvou úloh zadaných na cvičení v řádném termínu.
  3. Odevzdání semestrální práce včetně prezentace v elektronické podobě (.pdf nebo .doc, .docx), v řádném termínu: max. do 24:00 25.dubna.
  4. Prezentace semestrální práce (max. 10 min. + 3 min. diskuse).
  5. Získání alespoň 1 b. z každé úlohy a semestrální práce.
  6. Získání alespoň 9 b. v průběhu semestru z odevzdání úloh a semestrální práce.
courses/x33ozl/podminky_zapoctu.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)