Warning
This page is located in archive.

Literatura a materiály k přednáškám

Přednáška 1

prednaska1_2011.ppt

Přednáška 2

prednaska_2.ppt

Přednáška 3

legislativa_zdravotnickych_prostredku.pdf

prednaska3_zdravotnicke_prostredky_prakticky.pdf

Technické normy

normyprehled.zip

Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů

konstrukce_zep.pdf

Přednáška 4

Zákoník práce

prednaska_zakonik_prace_1.ppt

prednaska_zakonik_prace_2.ppt

Přednáška 5

Obchodní zákoník

prednaska_obchodni_zakonik_1.ppt

prednaska_obchodni_zakonik_2.ppt

Přednáška 6

Problematika akreditace nemocnic

Prezentace konference Kvalita a bezpečí zdravotní péče (doporučená četba) http://www.sakcr.cz/cz-ostatni/prezentace-konference-2010/

jurek-minimalizace-nezadoucich-vlivu-technickeho-vybaveni-zdravotnickych-pracovist.pdf

3jirsa.pdf

3vaculikova.pdf

mayer_-_biomedicinske_inzenyrstvi.pdf

Přednáška 7

Autorský zákon

prednaska6autorskyzakon.ppt

Přednáška 8

Zákon o patentech a vynálezech

prednaska7zakonovynalezech.ppt

Zákon o ochraně osobních údajů

prednaska5ochrosudaju.ppt

Zákon o veřejných zakázkách

zakon_o_verejnych_zakazkach.ppt

courses/x33ozl/prednasky.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)